Αρχική > Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σωματείο "Παναγία η Κοσμοσώτειρα" - Μέλη

Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σωματείο "Παναγία η Κοσμοσώτειρα" - Μέλη

Τα μέλη του Σωματείου «Παναγία η Κοσμοσώτειρα» είναι στο σύνολό τους ενήλικες άνδρες και γυναίκες, ελληνικής καταγωγής και ορθοδόξου χριστιανικού θρησκεύματος, ασπαζόμενοι πλήρως τους σκοπούς και τις αξίες του Σωματείου, και ταυτοχρόνως χωρίς κανενός είδους συμμετοχή (ως φίλοι, δόκιμα ή κανονικά μέλη) σε οργανώσεις με εγνωσμένη αντίθεση προς τους σκοπούς του σωματείου (π.χ. μασωνικές στοές).

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC