Αρχική > Πρόγραμμα ακολουθιών αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής

Πρόγραμμα ακολουθιών αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής

 
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά)
 
5-3-2011    ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
17:00 Εσπερινός
 
Είσοδος εις την άπαν και μεγάλην Τεσσαρακοστήν
 
6-3-2011    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
07:00-10:15 Όρθρος και Θ. Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
18:00-19:00 Εσπερινός της Συγνώμης. Τελετή της Συγχωρήσεως
 
7-3-2011    ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
07:00 Όρθρος, ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο και Α' μέρος του Μεγάλου Κανόνος
 
8-3-2011    ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο και Β' Μέρος του Μεγάλου Κανόνος
 
9-3-2011    ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
17:00 Μελέτη Αγίας Γραφής με τον π. Γεώργιο
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο και Γ' Μέρος του Μεγάλου Κανόνος
 
10-3-2011    ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο και Δ' Μέρος του Μεγάλου Κανόνος
 
11-3-2011    ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
17:30 Ακολουθία των Κολλύβων υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων
19:00 Ακολουθία των Α' Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
 
12-3-2011    ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
09:00 Μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων
18:00 Ακολουθία του Εσπερινού
 
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 
13-3-2011     ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
07:00-10:15 Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
10:15 Ακολουθία της Αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων (λιτάνευσις εντός του Ναού)
17:00-17:45 Λειτουργικό Σεμινάριο με τον π. Θεμιστοκλή
18:00-19:00 Κατανυκτικός Εσπερινός
19:15-21:00 Σύναξη των Νέων στο Αρχονταρίκι με τον π. Θεμιστοκλή
 
14-3-2011     ΔΕΥΤΕΡΑ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
15-3-2011     ΤΡΙΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
16-3-2011     ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
18:45 Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
 
17-3-2011     ΠΕΜΠΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
17:00 Μελέτη Αγίας Γραφής με τον π. Γεώργιο
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
18-3-2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
17:30-19:00 1η Ακολουθία των Β' Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
19:00-20:45 2η Ακολουθία των Γ' Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
 
19-3-2011     ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
18:00 Ακολουθία του Εσπερινού
 
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 
20-3-2011     ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
07:00-10:15 Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
17:00-17:45 Λειτουργικό Σεμινάριο με τον π. Θεμιστοκλή
18:00-19:00 Κατανυκτικός Εσπερινός
19:15-21:00 Σύναξη των Νέων στο Αρχονταρίκι με τον π. Θεμιστοκλή
 
21-3-2011     ΔΕΥΤΕΡΑ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
22-3-2011     ΤΡΙΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
23-3-2011     ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
18:45 Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
 
24-3-2011     ΠΕΜΠΤΗ, ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
17:00 Μελέτη Αγίας Γραφής με τον π. Γεώργιο
18:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του Ευαγγελισμού
 
25-3-2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
10:15 Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή (Σήμερα καταλύεται ψάρι)
17:30-19:00 1η Ακολουθία των Γ' Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον μετά της ακολουθίας του εσπερινού της αποδόσεως της εορτής
19:00-20:45 2η Ακολουθία των Γ' Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον μετά της ακολουθίας του εσπερινού της αποδόσεως της εορτής
 
26-3-2011     ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
18:00 Ακολουθία του Εσπερινού
 
4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 
27-3-2011     ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
07:00-10:15 Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
10:15 Ακολουθία της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού
17:00-17:45 Λειτουργικό Σεμινάριο με τον π. Θεμιστοκλή
18:00-19:00 Κατανυκτικός Εσπερινός
19:15-21:00 Σύναξη των Νέων στο Αρχονταρίκι με τον π. Θεμιστοκλή
 
28-3-2011     ΔΕΥΤΕΡΑ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
29-3-2011     ΤΡΙΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
30-3-2011     ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
18:45 Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
 
31-3-2011     ΠΕΜΠΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
17:00 Μελέτη Αγίας Γραφής με τον π. Γεώργιο
17:45 Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού της Πρωτομηνιάς
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
1-4-2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
17:30-19:00 1η Ακολουθία των Δ' Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
19:00-20:45 2η Ακολουθία των Δ' Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
 
2-4-2011     ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
18:00 Ακολουθία του Εσπερινού
 
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 
3-4-2011     ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
07:00-10:15 Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
17:00-18:00 Λειτουργικό Σεμινάριο με τον π. Θεμιστοκλή
18:00-19:00 Κατανυκτικός Εσπερινός
19:15-21:00 Σύναξη των Νέων στο Αρχονταρίκι με τον π. Θεμιστοκλή
 
4-4-2011     ΔΕΥΤΕΡΑ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
5-4-2011     ΤΡΙΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
6-4-2011     ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
18:00 Μέγα Απόδειπνον
18:30 Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος του Αγίου Ανδρέου Κρήτης μετά Μικρού Αποδείπνου
 
8-4-2011     ΠΕΜΠΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
17:00 Μελέτη Αγίας Γραφής με τον π. Γεώργιο
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
8-4-2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
17:00-19:00 1η Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
19:15-21:00 2η Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
 
9-4-2011     ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
18:00 Ακολουθία του Εσπερινού
 
6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 
10-4-2011     ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
07:00-10:15 Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
17:00-17:45 Λειτουργικό Σεμινάριο με τον π. Θεμιστοκλή (Τελευταία συνάντηση)
18:00-19:00 Κατανυκτικός Εσπερινός
19:15-21:00 Σύναξη των Νέων στο Αρχονταρίκι με τον π. Θεμιστοκλή (Τελευταία συνάντηση)
 
11-4-2011     ΔΕΥΤΕΡΑ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
12-4-2011     ΤΡΙΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
13-4-2011     ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
18:00 Μέγα Απόδειπνον
18:30 Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
 
14-4-2011     ΠΕΜΠΤΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο
 
15-4-2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00 Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
18:00 Το Μικρό Απόδειπνο και ο Κανών του Αγίου Λαζάρου
 
16-4-2011     ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
18:00 Πανηγυρικός Εσπερινός των Βαΐων
 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 
17-4-2011     ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
07:00 Όρθρος
08:30 Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
10:15 Διανομή ευλογημένης Δάφνης
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
 
18-4-2011     ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
07:00 Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
 
19-4-2011     ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
07:00 Ώρες και Εσπερινός μετά Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
 
20-4-2011     ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 Ώρες και Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
17:00 Ακολουθία του Νιπτήρος - Μυστικού Δείπνου
 
21-4-2011     ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
05:30-06:30 Εσπερινός μετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου
07:00-09:30 Εσπερινός μετά 2ης Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου
18:30 Ακολουθία των Παθών
 
22-4-2011     ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών
10:00 Μέγας Εσπερινός και Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως
19:00 Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου
21:00 Περιφορά του Επιταφίου (Διαδρομή: Αχαρνών, Κωσταντά, Βλαστού, Μηλιαράκη και Αχαρνών)
 
23-4-2011     ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30-06:30 Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου
07:00-09:30 Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου (Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί επί του Ιερού κουβουκλίου)
23:00 Κρούσις κωδώνων - Ακολουθία του Αγίου Φωτός
24:00 Ακολουθία της Αναστάσεως και εν συνεχεία η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
 
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 
24-4-2011     ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
18:00 Εσπερινός της Αγάπης- Ανάγνωση Ευαγγελίου σε Γαλλικά και Ιταλικά
 
25-4-2011     ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία
18:00 Μέγας Εσπερινός επί τη μνήμη των αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβω μαρτυρησάντων
 
26-4-2011     ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΕΣΒΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ
07:00 Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία (θα τεθούν προς προσκύνησιν τα Ιερά λείψανα των αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης προς αγιασμόν των ευλαβών πιστών)
18:00 Εσπερινός
 
27-4-2011     ΤΕΤΑΡΤΗ
07:00 Ακολουθία του Όρθρου
18:00 Ακολουθία του Εσπερινού
 
28-4-2011     ΠΕΜΠΤΗ
07:00 Ακολουθία του Όρθρου
18:00 Ακολουθία του Εσπερινού
 
29-4-2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
07:00 Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία
18:00 Εσπερινός
 
30-4-2011     ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
07:00 Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία
18:00 Εσπερινός
 
1-5-2011     ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ - ΤΟΥ ΘΩΜΑ
07:00 Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία
18:00 Εσπερινός

Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Μνημόσυνα τελούνται μόνον κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές.
Σε περίπτωση Τρισαγίου μεσοβδόμαδα παρατίθεται μόνον πρόσφορο και όχι κόλλυβο (δηλ. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή δεν παρατίθενται κόλλυβα).

ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:
Το Σάββατον του Λαζάρου, την Κυριακή των Βαΐων, την Κυριακή του Θωμά και όλες τις μεταξύ των Δεσποτικών αυτών εορτών ήμερες.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Παρακαλούμε όλους τους ενορίτες μας που έχουν ασθενείς κατ' οίκον να ενημερώσουν τους ιερείς μας μέχρι την Μεγάλη Τρίτη.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Απαραιτήτως όσοι σκέπτονται να μεταλάβουν μόνον την Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως κατά τις ήμερες της Μεγάλης Πέμπτης και Μεγάλου Σαββάτου πρωί πρέπει να έχουν εξομολογηθεί. Όπως επίσης με βάση το ανωτέρω λεπτομερέστατο πρόγραμμα πρέπει να προσέρχονται οι ενορίτες που επιθυμούν να μεταλάβουν τα Άχραντα Μυστήρια από νωρίς στον Ιερό Ναό, να συμμετέχουν κατά την Θεία Λειτουργία και όχι να προσέρχονται την τελευταία στιγμή και να κοινωνούν χωρίς να έχουν παρακολουθήσει καθόλου από τα τελούμενα. Επίσης για τους εργαζομένους και τους ταξιδεύοντες έχουμε θεσπίσει εδώ και πολλά χρόνια την 1η Θεία Λειτουργία πολύ νωρίς το πρωί. Δεν δικαιολογείται ή απαίτηση να έρχονται όταν ξεκινάει ή 2η Θεία Λειτουργία και να απαιτούν να μεταλάβουν χωρίς εκκλησιασμό.

ΝΗΣΤΕΙΑ
Από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Ανάσταση το βράδυ νηστεύουμε. Αυτό σημαίνει πώς όσοι μεταλαμβάνουν Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλο Σάββατο πρωί δεν καταλύουν την νηστεία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ολόκληρη η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής οδηγεί και προετοιμάζει για το γεγονός της Αναστάσεως, για το ευλογημένο εκείνο βράδυ της Αναστάσεως. Όλοι μας πρέπει να ζήσουμε αυτό το πανηγύρι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με τη συμμετοχή μας στην Αγρυπνία της Αναστάσεως και φυσικά κατόπιν πνευματικής προετοιμασίας και της ευλογίας των πνευματικών μας να μεταλαμβάνουμε των Αχράντων Μυστηρίων, να πάρουμε μέσα μας το Σώμα και Αίμα Χριστού, να ψάλλουμε όλοι μας πολλές φορές τον Αναστάσιμο παιάνα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, για να χορτάσει ολόκληρη η ψυχοσωματική μας ύπαρξη τον Αναστάντα για τη σωτηρία ΧΡΙΣΤΟ μας.

ΜΗ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ
Το πανηγύρι των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης που τελείται στο ναό μας κάθε χρόνο με την παράθεση των χαριτόβρυτων ιερών λειψάνων προς ευλογίαν όλων μας.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC