Αρχική > Συνάξεις νέων

Συνάξεις νέων

(για νέους 18 έως 45 ετών - μεικτό)
Υπεύθυνος: π. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου Δρ Θ
Τόπος Συναντήσεων:Ἡ αἴθουσα τῆς Ὑπαπαντῆς, κάτωθεν τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, ἀπὸ τὴν παράπλευρη βορεινὴ εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

  19:15-19:40   Τέλεση Μικροῦ Ἀποδείπνου στὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς.
  19:40-20:00   Κέρασμα.
  20:00-21:00   Ὁμιλία
  21:00-21:30   Διάλογος
  21:30-21:45   Κομποσχοίνι στὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς.
  21:45-22:30   Τέλεση Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Ἐγκυμονοῦσαν στὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς. Ψάλλουν οἱ νέοι τῆς Συνάξεως καὶ διαβάζονται τὰ ὀνόματα ὑπὲρ τεκνοποιϊας τῶν ἀτέκνων καὶ ὑπὲρ καλῆς εὐτεκνίας τῶν ἐπιτόκων.
  Έναρξη: Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC