Αρχική > Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών


ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ. Κων/νος Τσαμουρᾶς, Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρες: Δευτέρα,Τρίτη καὶ Πέμπτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 6:00 μ.μ.
Έναρξη: 2 Ὀκτωβρίου 2017.
Τμήματα Αρχαρίων Δευτέρα 18:00-19:00 & 19:15-20:15.
Ομάδα Α: Δευτέρα 18:00-19:00.
Ομάδα Β: Δευτέρα 19:15-20:15.
ΟΕΝΕ: Τρίτη 20:30-22:00.
ΟΕΝΕ Πέμπτη 19:15-20:15.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (γιὰ ἄνω τῶν 17 ἐτῶν).
Ημέρα:Kάθε Τρίτη.
Τόπος: Αἴθουσα 141ου και 39ου Δημοτικῶν Σχολείων (Τσούντα καὶ Ἀχαρνῶν, γωνία).
Α Τμῆμα Ἀρχαρίων 19:00-20:00.
Β Προχορευτική ομάδα 20:00-21:00.
Χορευτική ομάδα 21:00-22:00.
Ημέρα:Kάθε Τετάρτη.
Τμήμα ένταξης χορευτικών ομάδων 19:30-21:30.
Χοροδιδάσκαλος: κ. Μιχάλης Κυπριανού.
Ὑπεύθυνος: κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης. Ἐγγραφές στὸν τηλεφωνικὸ ἀριθμό: 694 256 7936.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC