Αρχική > Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών


ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ. Κων/νος Τσαμουρᾶς, Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρες: Δευτέρα,Τρίτη καὶ Πέμπτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 6:00 μ.μ.
Έναρξη: Οκτώβριος 2019.
Αρχάριοι: Δευτέρα 18:00-19:00 & Προχωρημένοι: 19:00-20:00.
Ομάδα ΕΝΕ: Τρίτη 20:00-21:30.
Ομάδα ΕΝΕ Πέμπτη 18:00-19:00(προχωρημένων Νο2) και 19:00-20:00(προχωρημένων Νο3).

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (γιὰ ἄνω τῶν 17 ἐτῶν).
Ημέρα:Kάθε Τρίτη και Παρασκευή 19:30-22:00.
Τόπος: Αίθουσα 141ου και 39ου Δημοτικῶν Σχολείων (Τσούντα καὶ Ἀχαρνῶν, γωνία).
και Τμήμα κυριών της Χορωδίας, κάθε Πέμπτη 19:30-22:00 Χοροδιδάσκαλος: κ. Χαράλαμπος Γκιργκένης και κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης. Ἐγγραφές στὸν τηλεφωνικὸ ἀριθμό: 694 256 7936.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC