Αρχική > Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών


ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ. Κων/νος Τσαμουρᾶς, Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρες: Δευτέρα,Τρίτη καὶ Πέμπτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 6:00 μ.μ.
Έναρξη: Οκτώβριος 2019.
Αρχάριοι: Δευτέρα 18:00-19:00 & Προχωρημένοι: 19:15-20:15.
Ομάδα ΕΝΕ: Τρίτη 19:15-20:45.
Ομάδα ΕΝΕ Πέμπτη 18:00-19:00(προχωρημένων Νο2) και 19:15-20:15(προχωρημένων Νο3).

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC