Αρχική > Archives > Νοέμβριος 2011

Νοέμβριος 2011

Το μήνυμα του Γέροντος Παισίου «Περί πνευματικής ζωής»

Πρώτα πιστεύουμε στον Θεό και ύστερα αγαπάμε τον Θεό και την εικόνα του, τον άνθρωπο. Ή πίστη αυξάνει με την προσευχή. "Πρόσθες ημίν πίστιν". Όπως έχω καταλάβει, όλο το κακό προέρχεται από την απιστία. Όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στον Θεό, θέλει να γλεντήσει την ζωή του. Γιαυτό και επιδίδεται σε κάθε είδους αμαρτία.

Ανοικτή πρόσκληση

Με ιδιαίτερη χαρά περιμένουμε τη συμμετοχή σας στην προετοιμασία του νέου container για τη Μαδαγασκάρη, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό ναό Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου στις 20 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή, στις 10:30 π.μ.
Το container θα περιέχει διάφορα είδη πρώτης ανάγκης για τη Μαδαγασκάρη.

Περὶ ὁράσεων καὶ ἐπιφανειῶν τῶν Ἀγγέλων εἰς τὸν κόσμον

Τὸν τρόπον μὲν τῶν τοιούτων ὁράσεων καὶ ἐπιφανειῶν τῶν Ἀγγέλων εἰς τὸν κόσμον, πάτερ καὶ ἀδελφέ, ὁ Θεὸς μόνος δύναται νὰ ἠξεύρη καθαρά, ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ μηδενὸς ἔπλασε τὸ πᾶν καὶ τοὺς λόγους ἑνὸς ἑκάστου τῶν ὄντων μόνος ἠξεύρει• ἡμεῖς δὲ ἀπὸ τῶν ἁγίων τοῦτο μόνον ἐμάθομεν, ὅτι συνέβησαν πολλάκις ὀπτασίαι Ἀγγέλων, μὲ ποῖονδὲ τρόπον γίνονται δὲν τὸ ἐμάθομεν.

Ἄγγελοι παρεστήκασι τῷ ἱερεῖ

Στὸ ἔργο τῆς θείας Οἰκονομίας διακονοῦν καὶ οἱ ἐπουράνιες Δυνάμεις. Γι’ αὐτὸ ὁ ἱερεὺς τοποθετεῖ στὰ ἀριστερὰ τοῦ Ἀμνοῦ μία μερίδα εἰς τιμὴν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων. Πρὶν ἀπὸ τὴν σάρκωση τοῦ Λόγου οἱ Ἄγγελοι γνώριζαν ἀμυδρὰ τὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ: «Τὴν ἁπλῆν καὶ μονοειδῆ τοῦ Θεοῦ σοφίαν ἐγίνωσκον»,γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης.

Άγιος Νεκτάριος• Ο Άγιος της στοργής και της συγνώμης

Δεν θα παύση η Αγία του Χριστού Ορθόδοξος Εκκλησία, να αναδεικνύη αγίους έως της συντελείας του αιώνος. Χαίρει η Εκκλησία διά τους νεοφανείς αγίους, εξαιρέτως δε, διά το νέκταρ το γλυκύτατον της εναρέτου ζωής, το πολύτιμον σκεύος των δωρεών του Παναγίου Πνεύματος, τον Θεοφόρον Ιεράρχη, τον Άγιον Νεκτάριον επίσκοπον, Πενταπόλεως.

Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου εναρθρωμένη στο λόγο

Σπάνια μπορεί να βρει κανείς δασκάλους υψηλών ιδεών που προηγουμένως τις έζησαν. Κατά κανόνα oι άνθρωποι διδάσκουν θεωρίες, που oι ίδιοι δεν τις έχουν βιώσει, γι' αυτό και γίνονται αντικείμενο λαϊκού σαρκασμού. Υψηλότερη διδασκαλία από την ευαγγελική δεν υπάρχει. Kαι εδώ ακριβώς δημιουργείται ένα δίλημμα για τους δασκάλους του Ευαγγελίου. Ποιος απ' αυτούς μπορεί να ισχυρισθεί ότι βιώνει τη διδασκαλία του Κυρίου; Kαι αφού δεν την βιώνει, δεν είναι αξιολύπητο πλάσμα να εξαγγέλλει τις αλήθειες του Θεού, oι οποίες φυσικά διδάσκονται για να εφαρμοσθούν στη ζωή;

Tα 10 αναπάντητα ερωτήματα ενός καθηγητή του Αριστοτελείου

Ερωτήσεις που δεν απαντώνται: Έχετε δανείσει 100 ευρώ σε έναν με μισθό 100 ευρώ και 500 ευρώ σε κάποιον με μισθό 1000 ευρώ. Ο πρώτος σας χρωστάει το 100% του μισθού του ενώ ο δεύτερος σας χρωστάει το 50% του μισθού του. Βάσει ποιάς λογικής θα κυνηγούσατε τον πρώτο που αδυνατεί να πληρώσει το χρέος του και θα αφήνατε τον δεύτερο που ΜΠΟΡΕΙ να πληρώσει;

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς καὶ ὁ γέροντας Παΐσιος

Zώντας μέσα σ’ ἕναν κόσμο ὅπου ὅλοι τρέχουμε ἀσταμάτητα, μονίμως ὑπεραπασχολημένοι, δὲν μένει χρόνος γιὰ προσευχή. Οὔτε καὶ τὴ θεωροῦμε κάτι σημαντικό. Ἡ συνομιλία μὲ τὸν Θεὸ εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτη. Γιὰ πολλοὺς εἶναι χάσιμο χρόνου, κάτι τὸ δευτερεῦον, πάρεργο. Ὄχι μόνο δὲν προσευχόμαστε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ οὔτε γιὰ τοὺς ἄλλους.

Μελαγχολία, θλίψη, άγχος

Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό και αυτό δημιουργεί άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείσθε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία και κακό.

Η ηρεμία που προσφέρει η Εκκλησία

Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται τότε λαμβάνει δύναμιν από την προσευχήν· και η προσευχή είναι φως, διότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως. Και το φως του Θεού αρχίζει σιγά σιγά να διαλύει τα πνευματικά σκοτάδια. Και αν καμιά φορά επιμένει το σκότος να υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτό συμβαίνει διότι ο καλός Θεός, ως ιατρός, θέλει να θεραπεύσει την ψυχή με την ταπείνωση, να μάθει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC