Αρχική > Archives > Μάιος 2014

Μάιος 2014

Τα χρήματα του Επισκόπου


«Οι συγγενείς ενός Αγίου Επισκόπου, που βρισκόταν στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, τον ερώτησαν, με διακριτικότητα, που έχει φυλαγμένα τα χρήματα του. Ο Άγιος Επίσκοπος τους απάντησε:
- Στις τσέπες των φτωχών της Επισκοπής μου!...»

Πάνω απ' όλα η δύναμη του Θεού

...Από την ψυχή των Ελλήνων αναβλύζουν αενάως δυνάμεις. Ποιες δυνάμεις κρατούν όρθια την Ελλάδα πάνω στα ιστορικά της βράχια; Η γεωγραφική της θέση; Τα όπλα της; Η ανδρεία των παιδιών της; Το ένδοξο παρελθόν της; Η προστασία των συμμάχων της; Έχουν κι αυτά σημασία. Μα πάνω απ' όλ' αυτά είναι η δύναμη του Θεού, που δεν αφήνει το μικρό αυτό έθνος να εξαφανιστεί...

Εγώ ο Πανσέληνος, ένας φανταστικός βίος...

Ο ελάχιστος φόρος τιμής στον μεγάλο αγιογράφο Εμμ. Πανσέληνο θα ήταν να συνεχίσουμε την παράδοση με φόβο Θεού, προσευχόμενοι ο Θεός να μας φωτίζει να αγωνιζόμαστε ταπεινά στην εκμάθηση της Βυζαντινής τέχνης της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας...
Tags:

Το Ευαγγέλιο της Κυριακὴς 11 Μαΐου 2014 (Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου) - Κατά Ιωάννην Ε' 1-15

Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Eστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. Εν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. Αγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ην δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ...

Η Πόλις εάλω


«Όπως οι Άγιοι βασανίζονται, και στο τέλος τελειώνουνε το μαρτύριο τους με τον θάνατο, και παίρνουνε το στεφάνι της αφθαρσίας, έτσι κι η αγιασμένη Πόλη... έπεσε αιματοβαμμένη στις 29 Μαΐου 1453...

Δύο ιστορικοί μιλούν για το Βυζάντιο...

«Στην καθόλου σύνθεση του όρου Βυζαντινοί επικρατούν δύο στοιχεία: το Χριστιανικό και το Ελληνικό. Χωρίς αυτό τον συνδυασμό (τού Χριστιανικού δηλαδή και του Ελληνικού στοιχείου) o παγκόσμιος πολιτισμός της Δύσεως δε θα μπορούσε να αναπτυχτεί».

R. BYRON, Γάλλος ιστορικός

Ε­γώ εί­μαι η Α­νά­στα­ση και η Ζω­ή... - Ά­γιος Ι­ου­στί­νος Πό­πο­βιτς

Ε­άν υ­πάρ­χει μια α­λή­θεια στην ο­ποί­α θα μπο­ρού­σαν να συ­νο­ψι­σθούν ό­λες οι ευ­αγ­γε­λι­κές α­λή­θει­ες, η α­λή­θεια αυ­τή θα ή­ταν η α­νά­στα­ση του Χρι­στού. Και α­κό­μη, ε­άν υ­πάρ­χει μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στην ο­ποί­α θα μπο­ρού­σαν να συ­νο­ψι­σθούν ό­λες οι και­νο­δι­α­θη­κι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αυ­τή θα ή­ταν η α­νά­στα­ση του Χρι­στού...

Ιερά Λειτουργικά Σκεύη


Ιερά Λειτουργικά σκεύη ονομάζουμε τα σκεύη που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λειτουργία και σχετίζονται με το κατ' εξοχήν περιεχόμενο της ως μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας...

Xειροτονία πρεσβυτέρου

Το Σάββατο το πρωί στις 24 Μαΐου 2014 θα τελεσθεί με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου του ναού μας π. Γεωργίου Ζούπινα.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε εις την χειροτονία.

Εορτή λήξης Σχολής Παραδοσιακών Χορών και Χορωδίας 2014

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 7:30 μ.μ. στις εορταστικές εκδηλώσεις της Σχολής Παραδοσιακών Χορών και της Χορωδίας του ναού μας. Όπως κάθε χρόνο η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών και θα προσφερθεί κέρασμα.

Ε.Ν.Ε. Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC