Αρχική > Archives > Οκτώβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Η νυχτερινή προσευχή καθαρίζει τη σκουριά των αμαρτιών μας

Άναψε τη ψυχή με τη προσευχή. Πίστεψέ με, δεν έχει τόσο την ικανότητα να καθαρίζει τη σκουριά η φωτιά, όσο η νυχτερινή προσευχή τη σκουριά των αμαρτιών μας.
Ας ντραπούμε, αν όχι κανέναν άλλον, τους νυκτερινούς φύλακες. Εκείνοι περιέρχονται τους δρόμους για τον ανθρώπινο νόμο, φωνάζοντας δυνατά μέσα στην παγωνιά...

Ο πόλεμος των λογισμών

Aπό τους πονηρούς λογισμούς πού πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιό σκληροί: τῆς ἀπιστίας, τῆς βλασφημίας καί τῆς πορνείας.
Γιά νά κοπάση αὐτός ὁ πόλεμος, πρέπει πρῶτα νά γνωρίζης πότε ἁμαρτάνεις καί πότε ὄχι...

Ταξιδεύοντας...

Σαν βγεις στο δρόμο για τη συνάντηση Εκείνου, αν συνήθεια απλά να τριγυρνάς σε οδηγεί, η συνάντηση αυτή ποτέ δε θα γενεί, γιατί βήμα σημειωτόν θα ακολουθείς και κύκλους από τον εαυτό σου γύρω θα δημιουργείς. Αν όμως διάθεση έχεις να μάθεις την ταπείνωση, ο δρόμος πόθος και νόημα ζωής θε να φανεί. Κι αυτό που διέκρινες στο βάθος του ορίζοντα και νόμιζες βαρκούλα, καράβι ολάκερο η Εκκλησία σε περιμένει και την ψυχή σου θα νιώθεις πια μικρούλα

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2015 (Ἡ παραβολὴ τοῦ σπορέως) - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 5-15

Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολή αὕτη;. ὁ δὲ εἶπεν...

Λάθος που κάνουν πολλοί και νομίζουν αρετή την μικροψυχία

Σχετικὰ μὲ αὐτό, βρίσκονται σὲ πλάνη πολλοί, ὅσοι νομίζουν γιὰ ἀρετὴ τὴν ὀλιγοψυχία καὶ τὴν ὑπερβολικὴ λύπη ποὺ τοὺς συνοδεύει ὕστερα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, μὴ γνωρίζοντας ὅτι αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ κρυφὴ ὑπερηφάνεια καὶ πρόληψι, ποὺ ἔχουν κάνει θεμέλια πάνω στὴν ἐλπίδα καὶ στὸ θάρρος ποὺ ἔχουν στὸ ἑαυτό τους καὶ στὶς δυνάμεις τους...

Δέν τά ἀφήνεις ἐσύ... Αὐτά σέ ἀφήνουν!

Κάποτε πῆγε νά τόν συμβουλευθῆ ἕνας εὐκατάστατος ἡλικιωμένος κύριος πῶς νά διαθέση τήν περιουσία του συντάσσοντας τή διαθήκη του. ῏Ηταν ἄτεκνος. ῾Ο Γέροντας τόν συμβούλευσε ν᾿ ἀρχίση νά διαθέτη τήν περιουσία του -ἡ ὁποία ἦταν ἀρκετή-, ὅσο ἀκόμη θά βρισκόταν στή ζωή. ᾿Εκεῖνος ἀντιδροῦσε μέ τή δικαιολογία, ὅτι τά χρειάζεται γιά τά γεράματά τοῦ ἰδίου καί τῆς συζύγου του...

Tρέξε στον ναό, μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο...

Κάθε ιερός ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη. Και όταν είσαι μέσα στον ναό, ή­δη βρίσκεσαι στον ουρανό. Έτσι, όταν ή γη σε συν­θλίβει με την κόλασή της, τρέξε στον ναό, μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο.
Αν οι άνθρωποι σε ενοχλούν με την κακία τους, να προσφεύγεις στον ναό, να γονατίζεις μπροστά στον Θεό και Εκείνος θα σε προσλάβει κάτω από την γλυκιά και παντοδύναμη προστασία Του...

27η Επίσκεψη & 30η Αποστολή Ειδών της Ε.Ν.Ε. Αγίου Ελευθερίου στις Φυλακές Αυλώνας


Με την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους η Ενοριακή Νεανική Εστία του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών ξεκίνησε, με την Χάρη του Θεού και εφέτος την πρώτη της επίσκεψη για τον μήνα Σεπτέμβριο, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.)...
Συνημμένο: 

Αυτά είναι τα κρυφά αμαρτήματα

«Εν ημέρα ότε κρίνει ό Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού» (“Ρωμ. 2,16). Ακούσατε, αγαπητοί μου, τον απόστολο; Μεταξύ των αληθειών πού κηρύττει ό απόστολος Παύλος, λέει και τούτο στο τέλος της περικοπής• ότι ό Θεός «κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων» (“Ρωμ. 2,16), δηλαδή θα δικάσει τα κρυφά μας αμαρτήματα. Για τα κρυφά αμαρτήματα ας μιλήσουμε λοιπόν κι εμείς.

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Λόγος 70ος

Επειδή σας υποσχέθηκα να σας ειπώ τι λογής πρέπει να επισκέπτεται κάθε ένας τον εαυτόν του, δια τούτο ηθέλησα σήμερον να πληρώσω το χρέος μου, ωσάν όπου έχω χρέος να δίδω πάντοτε εις την αγάπην σας την διωρισμένην τροφήν του λόγου. Λοιπόν το να επι­σκέπτεται ένας τον εαυτόν του είναι, το να λέγη με τον εαυτόν του τοιουτωτρόπως. Αρά γε να μην είμαι κυριευμένος από κανένα πάθος, ή μικρόν ή μεγάλον, και δεν το στοχάζομαι; Ότι καθώς ακούω εις τας θείας γραφάς, εάν έχη τινάς ένα μόνον πάθος, εις την βασιλείαν των ουρανών δεν εμβαίνει˙ διατί λέγει ο Από­στολος Ιάκωβος. «Εάν τις τον νόμον όλον τηρήση, πταίση δε εν ενί, γέγονε πάντων ένοχος".

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC