Αρχική > Archives > Οκτώβριος 2016

Οκτώβριος 2016

Τὸ πρῶτο κουδούνι

Τὸ πρῶτο κουδούνι Τὸ κουδούνι σήμανε. Τὸ παλιὸ παραδοσιακὸ χειροκίνητο κουδούνι. Κι ἔβγαλε ἕναν γλυκό, μεταλλικὸ ἦχο ποὺ γλύκανε τὰ αὐτιὰ καὶ ἔσταξε βάλσαμο στὴν ψυχή μας. Τὸ προαύλιο τοῦ σχολείου γέμισε μὲ χαρούμενα πρόσωπα.

Τὸ ὄνειρο ἔγινε πραγματικότητα!

Πῶς ἕνας ἁπλὸς παπᾶς περιέσωσε τὸ Ὁμοούσιο

Ὅλοι μας θὰ γνωρίζουμε τὴν αἵρεση τοῦ ᾿Αρείου († 336), ποὺ καταδικάστηκε ἀπὸ τὴν Αʹ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴ Νίκαια τὸ 325. ῾Ο ῎Αρειος δίδασκε σχετικὰ μὲ τὴν ῾Αγία Τριάδα ὅτι ὁ Υἱὸς δὲν ἦταν ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα, ἀλλὰ δημιούργημά Του, τὸ πρῶτο καὶ τέλειο.
῾Η συνοδικὴ καταδίκη τοῦ ᾿Αρείου δὲν ἀνέστειλε τὴ διάδοση τῆς αἱρέσεώς του. Σὲ τοῦτο συνετέλεσαν δύο παράγοντες...

Οι Γέροντες Κλεόπας και Αρσένιος Παπατσιόκ για Όνειρα και Οράματα

Τι είναι τα όνειρα και τα οράματα; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους και ποια είναι τα είδη τους;
– Θα σας απαντήσω με τα λόγια του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο οποίος λέει: «Το όνειρο είναι απάτη του νου σε περίοδο αναπαύσεως του σώματος. Ενώ η φαντασία (απατηλή οπτασία) είναι απάτη των οφθαλμών, όταν το λογικό αναπαύεται...

Νηπιοβαπτισμός και η Χάρις του Βαπτίσματος

Σχετικά μέ το βάπτισμα καί τον νηπιοβαπτισμό σας παραθέτουμε κάποιες θέσεις σχετικά μέ το αὐτεξούσιον το ὁποῖο παραμένει ἐλέυθερο ἀκόμα καί μετά το βάπτισμα. Ἐλεύθερο πρός σχέση μέ τον Χριστό καί τα μυστήρια. Ἡ Χάρις ἐνεργοποιεῖται μέ την θέληση του ἀνθρώπου καί το βήμα πού θά κάνει πρός τον Χριστό, αὐτοματισμοί δέν ὑπάρχουν στήν Ὀρθόδοξη πίστη...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Οκτωβρίου 2016 Θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν) - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 26-39

Καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας. Εξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ιδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος...

Σχολή Γονέων 2016 - 2017

Στὴν ταραγμένη ἐποχή μας,ὅπου τὰ πάντα παραπαίουν καὶ διαλύονται,καθημερινὰ δέχεται ἰσχυροὺς κραδασμοὺς έσα ἀπὸ εὐθεῖες ἐπιθέσεις καὶ διαλυτικὲς ἐπιδράσεις, καὶ ἡ οἰκογένεια, τὸ θεμέλιο τῆς κοινωνίας.

Πολλὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει. Πολλὲς φορὲς φαντάζουν ἀξεπέραστα, μᾶς γεμίζουν ἄγχος καὶ μπροστὰ μας ὀρθώνονται ἀδιέξοδα.

Ὅμως ἄς μὴ φοβόμαστε. Δὲν εἴμαστε μόνοι!

«Η ωραιότερη στιγμή» (Τοῦ Κώστα Οὐράνη)

Θυμᾶμαι πάντα, κι ἔτσι σὰν νὰ τὶς ζῶ στὸ ἐνεστώς, τὶς στιγμὲς ἐκεῖνες τοῦ πρωϊνοῦ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ποὺ ξύπνησα ξαφνισμένος ἀπὸ τοὺς διάτορους γόους τῆς σειρήνας γιὰ νὰ πληροφορηθῶ ἀπὸ τὸ γέρο θυρωρό μου, σὰν μοῦ ἀνέβασε τὴν ἐφημερίδα, ὅτι ἡ Ἰταλία μᾶς εἶχε κηρύξει τὸν πόλεμο. Ἄκουσα τὴν εἴδηση, διάβασα τὶς λεπτομέρειες στὴν ἐφημερίδα -κι᾿ ἀπόμεινα σιωπηλός. Ὄχι ἀποσβολωμένος. Σιωπηλὸς -καὶ ἀκίνητος, καὶ μὲ τὰ μάτια στυλωμένα στὸ πρωινὸ φῶς...

Το χρονικό της Αγίας Σκέπης

Έξω ό Βόσπορος λαγοκοιμάται, τυλιγμένος στα μεταξωτά ασημένια νερά, ιριδίζοντα απ’ της νύχτας το καντήλι πού φέγγει ολόγιομο στον έναστρο ουρανό. Απαλά χαϊδεύει ο φλοίσβος τα χαλίκια, την άμμο, και μοιάζει το άγγιγμα του γλυκό νανούρισμα, δοξαστικό για τις ψυχές πού περπάτησαν σε τούτα τα ακρόγιαλα...

Δυο φύλλα Δάφνης

28 Οκτώβρη! Ψιλή βροχή κι ένα λεπτό αεράκι.
Στέκω μπροστά στη φωτογραφία σου, παππού, και σε καμαρώνω. Σε γνώρισα λίγο. Μα σα να ζω κάθε χρόνο την ίδια παιδική συγκίνηση όπως τότε. Τότε πού με μάτια βουρκωμένα, με σπασμένη φωνή, με σεμνότητα, μας έλεγες μια ολοκαίνουργη σελίδα της ζωής σου στο μέτωπο...

Ἐπιφυλακή του St John Maximovich

«Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε»

Ὁ Ἀπόστολος δίνει αὐτή τήν σημαντική συμβουλή, γιά νά στρέψει στήν προσοχή τους πρός τόν κίνδυνο τοῦ κόσμου τούτου, νά τούς καλέσει σέ συχνή ἐξέταση τῆς καρδιᾶς τους, ἐπειδή χωρίς αὐτό, εἶναι εὔκολο κανείς νά καταστρέψει τήν καθαρότητα...

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC