Αρχική > Archives > Μάρτιος 2022

Μάρτιος 2022

Όλοι χρειαζόμαστε τή βοήθεια καί τό έλεος τοῦ Θεοῦ...!

Πρός τόν πλησίον πρέπει νά συμπεριφερόμαστε μέ λεπτότητα καί εύγένεια, ώστε νά μήν τόν προσβάλλουμε ούτε μέ τό βλέμμα!
Όταν άποστρεφόμαστε έναν άνθρωπο ή τοῦ φερόμαστε άσχημα, νιώθουμε ένα βάρος στήν καρδιά μας!
Όταν ό άλλος εἶναι ταραγμένος ή άπελπισμένος, όφείλουμε νά τόν ένθαρρύνουμε καί νά τόν γαληνεύουμε μέ λόγια άγάπης!

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Μαρτίου 2022 (Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας) - Κατά Ιωάννην Α΄ 44-52

Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;

Πότε θα γλυκαθεί η ψυχή μας - π. Ανανίας Κουστένης

Λόγος πηγαίος, γνήσιος, μεστός σοφίας και χάριτος από τον μακαριστό άγιο γέροντα π. Ανανία Κουστένη που μέσα από πρακτικές συμβουλές μας καθοδηγεί στην Αγάπη Του Θεού, στην καλοσύνη, στην χαρά και στον γλυκασμό της ψυχής μας!
Tags:

Κυριακή της Ορθοδοξίας – Ποια είναι η σχέση μου με τις Άγιες Εικόνες;

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, τιμούμε τις Εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Η Εκκλησία, έχει φυλαγμένη την πρώτη Εικόνα, που είχαν για αιώνες οι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου στο Παλάτι που με την Πρόνοια της Παναγίας γλύτωσε από τις λεηλασίας των Σταυροφόρων...

Εἶναι θέμα καρδιᾶς...!

«Γιά νά έχει ένας άνθρωπος καρπούς δέν εἶναι θέμα νηστείας, άλλά εἶναι θέμα καρδιᾶς!
Οί καρποί δέν εἶναι θέμα έφαρμογής μιᾶς έντολής άλλά εἶναι θέμα καρδιᾶς!
Γιατί όλες οί έντολές καί όλοι οί κανόνες τοῦ Θεοῦ εἶναι ύπηρέτες τής καρδιᾶς!

Παρακαλώ μόνο τόν Θεό...!

Ένας άρχάριος Μοναχός ρώτησε κάποιο Γέροντα:
- Πώς σέ μερικούς άνθρώπους έχει δοθή τό χάρισμα νά βλέπουν άποκαλύψεις καί νά μαθαίνουν ούράνια μυστήρια;
- Μή μακαρίζης μόνο αύτούς παιδί μου, άποκρίθηκε ό σοφός Γέροντας, μά πιό πολύ έκείνους πού βλέπουν διαρκώς τίς άμαρτίες τους...

Τό άγγιγμα τής Χάρης...!

Μήν θλίβεσαι, μή λυπάσαι πιό πολύ άπό όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στό πονηρό νά σέ χτυπάει μέ δύναμη...
Έσύ τώρα νά προσπαθήσεις νά πλησιάσεις τόν Θεό όσο πιό πολύ μπορείς μέ τήν προσευχή καί τήν άσκηση!
Τήρησε τόν κανόνα πού σού έχει δώσει ό πνευματικός σου καί προσπάθησε νά αίσθανθείς τόν Θεό!
Κάνε ότιδήποτε γιά νά Τόν ζήσεις, νά Τόν βάλεις στήν καρδιά σου!

Εγκύκλιος Ι. Συνόδου για Ουκρανία: «Καταδικάζουμε την βίαιη εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων και τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Καταδικάζουμε την βίαιη εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων και τον πόλεμο στην Ουκρανία», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Εγκύκλιος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που πρόκειται να διαβαστεί σε όλους τους Ναούς της Χώρας την επικείμενη Κυριακή, Β’ Κυριακή των Νηστειών.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Μαρτίου 2022 (Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά) - Κατά Μάρκον Β΄ 1-12

Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοὶ, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Kαὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον...

Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας - Γ` Κατανυκτικός Εσπερινός 20-3-2022

Ο Γ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, στον Ιερό Ναό Φανερωμένης Βουλιαγμένης κατά τον οποίο Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Αντώνιος και ο προσκεκλημένος Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου μίλησε με θέμα: << Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη ζωή μας>>.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC