Αρχική > Archives > Ιούνιος 2022

Ιούνιος 2022

Όταν είναι σκληρή η καρδιά τι δάκρυα να βγάλουν τα μάτια (Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης)

Πόσες φορές εμείς μετανοούμε και δεν έχουμε χαρά! Είναι βέβαιο τότε ότι θα ξαναπέσουμε. Πόσες φορές εξομολογούμεθα και δεν πυρπολείται και δεν μεθάει η καρδιά μας! Προφανώς, είναι ψεύτικος αυτός ο οίνος.
Πόσες φορές πιστεύουμε ότι βρήκαμε την αλήθεια ή την χαρά, αλλά δεν έχουμε τον οίνο, το δάκρυ το πνευματικό!

Προσευχόμαστε, τις συνηθισμένες προσευχές, και φεύγουμε από την εκκλησία και είμαστε ακόμα τόσο κακοί όσο όταν ξεκινήσαμε! Γιατί;

Μιλάμε με το στόμα μας (όταν προσευχόμαστε), αλλά με το μυαλό μας είμαστε πολύ μακριά. Και ο Ιησούς Χριστός μας παραπονέθηκε λέγοντας στους συγχρόνους Του, και το οποίο ακόμα και σήμερα που το ακούμε μας πληγώνει: «Αυτοί οι άνθρωποι Με τιμούν με το στόμα τους μόνο, αλλά με τις καρδιές τους είναι μακριά από εμένα». Και επειδή Αυτός είναι μακριά, Αυτός περιμένει.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Ἰουνίου 2022 (Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οικ. Συνόδου) - Κατά0 Ιωάννην ιζ΄ 1-13

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰη­σοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐ­ρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξ­ουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Aὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγὼ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς...

5 Ιουνίου - Ημέρα Περιβάλλοντος

Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών πραγματοποιήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για συγκέντρωση ειδών ανακύκλωσης. Στον εξωτερικό χώρο του ναού όπου έχει εγκατασταθεί ειδικός κάδος ανακύκλωσης ειδών, οι ευαισθητοποιημένοι ενορίτες μας συγκέντρωσαν είδη προς ανακύκλωση, ώστε όλοι να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην προστασία του οικοσυστήματος, της Δημιουργίας που μας δώρισε ο Θεός.

Τότε ή καρδιά σου άναπαύεται!

«Όταν βλέπεις τίς άμαρτίες σου, όταν κάνεις τό θέλημα τοῦ άλλου καί διατηρεῖς τήν κοινωνία καί τήν ένότητα μαζί του, τότε ή καρδιά σου άναπαύεται καί νιώθεις έλευθερία, άνακούφιση, χαρά, έσωτερικό γλέντι• μένεις ήρεμος, γαλήνιος• πᾶς νά κοιμηθεῖς, κοιμᾶσαι έλεύθερος• πᾶς νά προσευχηθεῖς, τό μυαλό σου πάει κατευθείαν στόν Θεό• πᾶς νά μελετήσεις, τά μάτια σου βγάζουν δάκρυα!

Ή πνευματική δροσιά...!

Τότε άναπνέουν τά φυτά, έννοῶ τήν νύχτα. Καί ή ψυχή τότε, πολύ περισσότερο άπό έκείνα, δέχεται τήν πνευματική δροσιά!

Έκείνα πού κατά τήν διάρκεια τῆς ήμέρας τά κατέκαυσε ό ήλιος, αύτά δροσίζονται τή νύχτα!

Με το “Άνω σχώμεν τας καρδίας…” είδα να αρπάζονται όλες οι καρδιές στην ουράνια αγκαλιά του Θεού…!

~ Ο παπα-Γιώργης, ιερεύς σε κάποιο χωριό της πατρίδος μου, έλεγε κάποτε ότι τον κατέτρωγε η απορία πώς είναι άπειρος ο Θεός και πώς είναι άπειρος στα ιδιώματα Του, όπως: άπειρος στην σοφία Του, στην παντοδυναμία Του, στην πανταχού παρουσία Του, στην παγγνωσία Του, στην αγαθότητα Του, στην αγάπη Του… άπειρος!!! άπειρος!!!

Μη φοβού! Εγώ είμι το Α και το Ω!

«Μή φοβοῦ˙ ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν, καί ἐγενόμην νεκρός, καί ἰδού ζῶν εἰμί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». (Αποκάλ. 1,17-18)
Τάδε έφη ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον αγαπημένο μαθητή Του Ιωάννη κατά τη Θεία αποκάλυψη πού αυτός δέχθηκε στο νησί της Πάτμου.
Μη φοβού! Τί να μη φοβάσαι; Μη φοβάσαι τον ειδωλολατρικό διωγμό της Εκκλησίας.
Μη φοβάσαι τους βασανιστές πού καταδιώκουν πανταχόθεν τους πιστούς Μου.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ἰουνίου 2022 (Κυριακή της Πεντηκοστής) - Κατά Ιωάννην ζ' 37-52, η' 12

Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;

Παρουσίαση Χορευτικών Δρώμενων από τη Σχολή Παραδοσιακών Χορών του Ι.Ν.Αγ. Ελευθερίου - οδού ΑχαρνώνΤιμώντας την επέτειο των 200 χρόνων από τον σημαντικότερο σταθμό στη νεότερη ελληνική ιστορία: την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Kαταστροφή, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 7:30 μ.μ. η Ενοριακή Νεανική Εστία του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Ναού, με τη συμμετοχή της Σχολής Παραδοσιακών Σχολών της Ενορίας.
Συνημμένο: 

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC