Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 11η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 11η ἡμέραΣτὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 Στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν πραγαματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς ἐκδηλώσεις:
Στὶς 6:30 μ.μ. ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἐλευθέριο καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἀνθία.

Στὶς 7:00 μ.μ. ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνανίας Κουστένης μίλησε μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του».

Μὲ τὸ γνωστὸ σὲ ὁλους μειλίχιο καὶ γλαφυρὸ ὕφος ὁ π. Ἀνανίας ἀναφέρθηκε στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε περὶ τὸ 150 μ.Χ. Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος ξεχώρισε ἀπό μικρός -ἦταν αὐτό πού λἐμε «παιδί-θαῦμα», καθώς θαυματουργοῦσε ἀπό τὴν παιδικὴ ἀκόμα ἡλικία. Ἀνετράφη κοντά στὸν Πάπα Ρώμης Ἀνίκητο, ποὺ τὸν χειροτόνησε διάκονο σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν, ἱερέα 18 ἐτῶν, ἐπίσκοπο δέ σέ ἡλικία μόλις 20 ἐτῶν. Στάλθηκε νά ποιμάνει τούς Χριστιανούς στόν Αὐλῶνα τῆς ἀπέναντι ἀκτῆς τῆς Ἀδριατικῆς, ὃπου μέ ζῆλο ἐπέδειξε σπουδαῖα ἒργα ποιμαντικῆς καί φιλανθρωπίας, προσελκύοντας τήν προσοχή τοῦ διώκτη τῶν Χριστιανῶν αὐτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβήρου.Μέ γλαφυρή ἀφήγηση, ὁ Πανοσιολογιώτατος ἐξιστόρησε τήν σύλληψη, τήν ὁμολογία καί τά συγκλονιστικά θαύματα πού ἐπιτέλεσε ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος κατά τήν διάρκεια τῶν μαρτυρίων του, ἂλλοτε ὁμοιάζοντας στούς ἁγίους Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ, ἂλλοτε δέ ἡμερώνοντας καί ὑποτάσσοντας τά ἂγρια ζῶα. Προσευχόταν θερμά γιά τούς διῶκτες του, ὣστε μετέστρεψε πολλούς στήν Χριστιανική Πίστη, ἀπό τόν στρατηλάτη Φήλικα ὡς τὸν ἒπαρχο Κορέμονα, καθώς καί ἀμέτρητους ἀπό τήν συνοδεία τους. Ὁ Ἃγιος Ἐλευθέριος ἒφτασε στὸ τελικό μαρτύριο τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, ἀκολουθούμενος ἀπό τήν μητέρα του ἁγία Ἀνθία πού ὁμοίως μαρτύρησε.
Στὶς 9:00 Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.Στὶς 9:30 μ.μ. Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία. Λειτούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος Οἰκονομίδης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Χριστοκοπίδου. Ὁ π. Θεοδόσιος μετέφερε πρὸς προσκύνηση ἱερὸ λείψανο τοῦ νέου Ὁσίου Ἀμφιλοχἰου τοῦ ἐν Πάτμῳ. Ἐπίσης ὁμίλησε μὲ θέμα «Ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου».Ἔψαλε ὁ κ. Ἰωάννης Καρῖνος, φοιτητὴς τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC