Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 12η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 12η ἡμέραΣτὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν πραγαματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς ἐκδηλώσεις:

Στὶς 6:30 μ.μ. Μικρὸς Ἁγιασμὸς μετὰ Ἁγίων Λειψάνων. Στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας μοιράστηκαν στοὺς πιστοὺς φιαλίδια μὲ τὸν ἁγιασμό.

Στὶς 7:00 μ.μ. ὁμιλία ὑπὸ τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης Γεροντίσσης Μαριὰμ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Ἄξιόν ἐστιν» Βαρνάβα μὲ θέμα «Ὁ μοναχισμὸς ὡς προσφορὰ ἀγάπης πρὸς τὸν κόσμο».

Ἡ Γερόντισσα Μαριάμ στήν ὁμιλία της ἔκανε ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στή γένεση τοῦ μοναχισμοῦ καί τήν ἑδραίωσή του. Στήν συνέχεια ἐξῆρε τήν γνήσια θυσιαστική προσφορά ἀγάπης τοῦ μοναχοῦ πρός τόν Θεό καί για λογαριασμό τοῦ σύμπαντος κόσμου, ποὺ ὡς τέτοια συνιστᾶ τήν ραχοκοκκαλιά καί τα νεῦρα τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Τόνισε δὲ ὅτι ἡ ἀκμή τῆς Ὀρθοδοξίας σέ κάθε ἐποχή συμβαδίζει μέ τήν ἂνθιση τοῦ μοναχισμοῦ.
Ὁμίλησε για τήν ἀξία τῆς μοναστικῆς ζωῆς, τήν καθημερινή σκληρότητα, τό ἀνδρεῖο φρόνημα καί τήν διαρκῆ πνευματική ἐγρήγορση πού ἐμπεριέχονται στον ἁγιαστικό ἀγῶνα τῶν μοναχῶν, ἀντιδιαστέλλοντάς τον μέ τό ἀλλοιωμένο φρόνημα τοῦ σύγχρονου κόσμου.Ὁ τελευταῖος θεωρεῖ τὸν μοναχισμό ἡττοπαθῆ παραίτηση ἀπό τόν κόσμο, κατάληξη ὀκνηρίας, παρασιτική φυγοπονία, εἲτε ἐγωιστική ἀπόσυρση ἀπό ἀνελευθερία καί ἒλλειψη ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπους.
Ἀλλά αὐτά εἶναι τά συμπτώματα πού μαστίζουν τόν σύγχρονο δυτικό κόσμο, πού πάσχει ἀπό τόν ἐγωισμό καί τήν πολτοποίηση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, μοναξιά, κατάθλιψη, αὐτοκτονίες, ψυχιάτρους, ἀποξένωση καί ἒλλειψη ἀγάπης. Καί αὐτός τελικά ὁ κόσμος ἒρχεται νά ἐπισκεφθεῖ τά μοναστήρια ὡς πνευματική ὂαση καί πνεύμονα ὀξυγόνου ἐν μέσῳ τῆς πνευματικῆς ἐρήμου τῆς σύγχρονης κοσμικῆς ζωῆς, ὡς πνευματικούς φάρους, πανδοχεῖα κάθε ταλαιπωρημένης ψυχῆς.Ἡ Γερόντισσα ὑπενθύμισε τήν ἀνεκτίμητη καί πολυσχιδῆ ἱστορική συνεισφορά τοῦ μοναχισμοῦ στήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ κάθε ἐποχή καί δὴ κατά τά δύσκολα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, (κρυφά σχολεῖα, φιλανθρωπικό ἓργο –με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τήν Κυρά τῶν Ἀθηνῶν, τήν Ἁγία Μοναχή Φιλοθέη- αἱμοδότηση τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων καί μέ ὑλικά μέσα καί μέ τούς ἲδιους τούς άνθρώπους), ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς μὲ τὴν ἀνύστακτη μορφωτική διακονία, τὴν καλλιτεχνική δημιουργία. Γιὰ τὸν σύγχρονο μοναχισμό ἀνέφερε ὅτι μέ τούς Ἁγίους πού διαρκῶς ἀναδεικνύει, συνιστᾶ τήν ζωντανή ἀπόδειξη καί ὁμολογία ὃτι εἶναι ἐφικτός πρακτικά ὁ θεῖος προορισμός τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ σύγχρονα μοναστήρια μας ἀποτελοῦν μαρτυρική ἐμπροσθοφυλακή στούς σύγχρονους ἀγῶνες γιά τήν γνήσια ἀναγέννηση τῆς ἀρετῆς, τῆς γλώσσας, τῆς παιδείας, τῆς πατρίδας καί τῆς φιλαδελφίας. Μέ τό φῶς τῆς ἀγάπης, τῆς προσευχῆς, τῆς καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν, τῆς ἒμπρακτης φιλανθρωπίας καί τῆς ἀγωνιστικότητάς τους, τα μοναχικά κοινόβια θά προβάλλονται ὡς μοναδικά πρότυπα συμβίωσης γιά τήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία πού ἒχει ὡς ὃραμα τήν ἁγιότητα.Στὶς 8:00 μ.μ. Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι. Ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόντισσα Μαριὰμ συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος.Στὶς 9:00 μ.μ. Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Στὶς 9:30 μ.μ. Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία, κατὰ τὴν ὁποία ἱερούργησε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Μωραΐτης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωπίου. Ὁ π. Σπυρίδων κήρυξε τὸν θεῖο λόγο μὲ θέμα «Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας».
Ἔψαλε ὁ κ. Θεολόγος Χριστοδούλου, μαθητὴς τῆς Α΄ Λυκείου τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἰλίου συνοδείᾳ παιδιῶν.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC