Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 3η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 3η ἡμέραΤὴν Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 τὸ πρωὶ τελέσθηκε Θεία Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:30 ὁ Γυναικεῖος Βυζαντινὸς Χορὸς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς χοράρχισσας κ. Μύριαμ Μαρίνου – Παππᾶ ἔψαλε τὴν Ἱερὰ Παράκληση εἰς τὸν Ἱερομάρτυρα Ἐλευθέριον.

Στὶς 7:00 μ.μ. μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐστράτιος Δελατόλας μὲ θέμα «Τὸ μαρτύριο καὶ ἡ ὁμολογία». Μεταξὺ ἄλλων τόνισε ὅτι τιμὴ στὸν ἅγιο σημαίνει μίμηση τῆς ζωῆς του. Οἱ ἅγιοι ἦταν ἄνθρωποι ὅπως κι ἐμεῖς μὲ τὶς ἁμαρτίες τους, τὰ λάθη καὶ τὰ πάθη τους ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ μὲ τὴν μετάνοιά τους. Τὸ πρῶτο γνώρισμά τους ἦταν ἡ ἀγάπη στὸ Θεό. Μιὰ ἀγάπη πέρα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα.
Στὴν περίπτωση τῶν μαρτύρων τίποτε δὲν στάθηκε ἱκανὸ νὰ τοὺς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη στὸν Χριστό. Οὔτε ἡλικία οὔτε φῦλο οὔτε κοινωνικὴ θέση.
Στὴ συνέχεια ἔκανε μιὰ περιδιάβαση στοὺς μάρτυρες ἀνὰ τοὺς αίῶνες, παρουσιάζοντας μὲ ἐνάργεια τὸ μαρτύριο ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, μικρῶν καὶ μεγάλων ποὺ ὁμολογοῦσαν Χριστὸ δίνοντας τὸ αἷμα τους, ἐπειδὴ ἀγαποῦσαν τὸν Χριστὸ, ἦταν ἐρωτευμένοι μαζί του.
Συνέστησε νὰ διαβάζουν οἱ πιστοὶ συναξάρια ἁγίων, διότι βοηθοῦν στὴν σταδιακὴ ἄνοδο στὴν κλίμακα ποὺ ὁδηγεῖ στὴν θέωση.
Ὑπογράμμισε ὅτι σήμερα στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει ἀκόμα ἀνάγκη ὁμολογίας δι’ αἵματος. Ἡ ὁμολογία σήμερα ἔχει ἄλλη μορφή. Νὰ μὴν ἀνεχόμαστε τὴν κατάκριση καὶ τὴν συκοφαντία κατὰ τῆς ἐκκλησίας, νὰ ἀγαποῦμε ὄχι μόνο τὸν πλησίον ἀλλὰ καὶ τὸν ἐχθρό μας. Νὰ ἀφιερώνουμε χρόνο στὸν Χριστό. Δὲν μπορεῖ νὰ ἔχουμε χρόνο γιὰ ὅλα τὰ πράγματα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χριστό.Στὴν συνέχεια στὴν αἴθουσα τῆς Ὑπαπαντῆς κάτωθεν τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πραγματοποιήθηκε Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ π. Εὐστάθιος Δελατόλας συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο γιὰ θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Οἱ ἐκδηλώσεις συνεχίστηκαν μὲ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἔκλεισαν μὲ Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία, στὴν ὁποία λειτούργησε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Τσίτσος, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωπίου καὶ μίλησε μὲ θέμα: «Οἱ Ἅγιοι στὴν ζωή μας». Ἔψαλε ὁ κ. Στυλιανὸς Καλῆς, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Κολωνοῦ.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC