Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 4η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 4η ἡμέραΣτὸ πλαίσιο τῶν 1ων ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, τέταρτη ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων, τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:30 ἐψάλη Ἱερὰ παράκληση στὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα.

Στὶς 7:00 μ.μ. στὸν χῶρο τὸῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τὸῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπὸ τὸν ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιο Κρουσταλλάκη μὲ θέμα: «Ὁσίου Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτη, παιδαγωγικὴ καὶ Θεολογία τῆς ἐρήμου». Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε καὶ τὰ ἑξῆς:
Στὰ θυρανοίξια τοῦ Ἁγ. Νικολάου στὴν Ἀβάνα τῆς Κούβας ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μιλώντας γιὰ τὴν διαδοχὴ τῶν ἁγίων εἶπε ὅτι δὲν ὑπάρχουν μόνο οἱ παλαιοὶ ἅγιοι, ὅπως ὁ Ἅγ. Νικόλαος, ἀλλὰ καὶ νεώτεροι καὶ σύγχρονοι. Ἐκεῖνοι ποὺ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὁμοφώνως ἀναγνωρίζει ὡς ἁγίους, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή τους, ὅπως ὁ Παΐσιος, ὁ Πορφύριος, ὁ Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης, ὁ Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ, ὁ Φιλόθεος Ζερβᾶκος καὶ εἴ τις ἕτερος.

Ἐξέχουσα θέση μεταξὺ τῶν προσωπικοτήτων αὐτῶν κατέχει ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης, ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἡσυχαστὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Σκιαγραφώντας τὴν προσωπικότητα τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ ὁ ὁμιλητὴς ἀναφέρθηκε κατ’ ἀρχὴν στὴν παιδικὴ καὶ ἐφηβική του ἡλικία. Τὰ χρόνια ἐκεῖνα δύο ἅγιες μορφὲς, οἱ γονεῖς του, μὲ τὴν παιδαγωγική τους ἔθεσαν τὴν σφραγίδα τῆς ἁγιότητος στὴν προσωπικότητα καὶ τὸν χαρακτήρα του.

Στὴν συνέχεια μίλησε γιὰ τὴν πνευματική του συγκρότηση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Ἅγιο Ὄρος. Ἐκεῖ βρῆκε δύσκολο Γέροντα, δύστροπο καὶ προσβλητικό. Σ’ αὐτὸν ἔκανε ἀδιάκριτη ὑπακοή. Ἔλεγε: «Ἐγὼ τὸν Γέροντά μου δὲν θὰ τὸν ἀπαρνηθῶ ποτέ. Ἡ ὑπακοὴ ἴσον ζωή, ἡ παρακοὴ θάνατος. Ἔκανες ὑπακοή, πᾶς στὸν Παράδεισο. Δὲν ἔκανες ὑπακοή, καὶ δέκα φορὲς τὴν ἡμέρα νὰ κοινωνᾶς εἶσαι γιὰ τὴν κόλαση». Κοντὰ στὸν Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστὴ μυήθηκε στὴν Θεολογία τῆς ἐρήμου, τὴν πληροφορία καὶ τὴν αἴσθηση τῆς θείας Χάριτος.
Ὡς πνευματικὸς πατέρας ἀνέπτυξε μιὰ παιδαγωγικὴ μὲ εὐρὺ φάσμα θεματικῆς. Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματά του ἦταν ἡ μαθητεία στὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ τὴν ὑπομονή. Ὅ ἴδιος ἔλεγε ὅτι ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ὑπακοὴ ὁδηγοῦν στὸν οὐρανό. Ἡ θλίψη καὶ ὁ πόνος εἶναι ὁ δρόμος τοῦ παραδείσου.

Χαρακτηριστικὴ ἦταν καὶ ἡ ταπείνωσή του. Ἐνῶ εἶχε φτάσει σὲ ὑψηλὰ μέτρα ἁγιότητος ἔλεγε: «Ὁ Γέροντας ὡς ταμειοῦχος τῆς Χάριτος μᾶς μοίρασε κι ἐμᾶς ἀπὸ τὴν περιουσία του. Ἔτσι κι ἐμεῖς τὰ βρήκαμε ἕτοιμα ἀπὸ τὸν Γέροντα. Ἐμεῖς δὲν προσφέραμε τίποτε».
Ὁ Γέροντας εἶχε ἑκούσια πτωχεία. Λιτότητα στὰ φαγητά, στέρηση ἀνάπαυσης, ἀμεριμνία βίου.
Γιὰ τὴν Χάρη ἔλεγε: «Ἡ Χάρις ὁρᾶται. Ὁ Θεὸς δὲν ὁρᾶται. Τὸν Θεὸ τὸν αἰσθάνεσαι. Ὅπως ἡ γυναίκα, ὅταν συλλάβει, αἰσθάνεται ὅτι συνέλαβε καὶ τὸ ἔμβρυο σκιρτάει μέσα της. Ἔτσι κι ὁ χριστιανὸς αἰσθάνεται μέσα του τὴν Χάριν τοῦ Βαπτίσματος». Εἶχε καὶ τὸ χάρισμα τῆς πληροφορίας, ποὺ τὸ ἀπέκτησε μὲ μεγάλη ἄσκηση καὶ πολλὰ δάκρυα.
Ἐν τέλει Ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης ἦταν μιὰ προσωπικότητα ἱερή, μὲ τὴν μεγαλοπρέπεια προφήτη.Ἁκολούθως στὶς 8:00 μ.μ. στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι ὁ κ. Κρουσταλλάκης συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς συζητήσεως ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία, στὴν ὁποία ἱερούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐμένιος Γαϊτανίδης, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πατησίων καὶ ὁμίλησε μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος τῆς Ἀγάπης Σπυρίδων». Ἔψαλε ὁ κ. Σωκράτης Ἀρπακουλάκης, Πρωτοψάλτης τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Δημητρίου Πλάκας.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC