Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 5η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 5η ἡμέρα

Στὸ πλαίσιο τῶν 1ων ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, πέμπτη ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων, τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:30 ἐψάλη Ἱερὰ παράκληση στὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα.

Στὶς 7:00 μ.μ. στὸν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μίλησε ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου ὁ π. Ἀνδρέας Κονᾶνος μὲ θέμα: «Δὲν θέλω νὰ σὲ κρίνω, μὰ νὰ σὲ καταλάβω».
Μὲ λόγο καθημερινό, ἀλλὰ ἄμεσο,ζωντανὀ, παραστατικὸ παρουσίασε ἀνάγλυφα τὸ πάθος τῆς κατακρίσεως, τὸ «ἀπολαυστικὸ» ἁμάρτημα τῶν χριστιανῶν, ὅπως ὁ φιλοπαίγμων λόγος του εὔστοχα προσδιόρισε.
Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε: ὁ ἄνθρωπος ποὺ κατακρίνει δὲν ἔχει ταπείνωση καὶ αὐτογνωσία.Νὰ μάθουμε νὰ μὴν κατακρίνουμε, νὰ μὴν βγάζουμε συμπεράσματα γιὰ τὴν ζωὴ τῶν ἄλλων.
Γιὰ τὴν ἄδικη κρίση σὲ βάρος μας εἶπε ὅτι εἶναι ἀνυπόφορη. Πονάει ἡ κατάκριση, ἀλλὰ εἶναι ὁ δρόμος πρὸς τὴν ἁγιότητα.
Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κατάκρισης τόνισε:
- Νὰ μὴν σὲ νοιάζει τί λέει ὁ κόσμος, ἀλλὰ ὁ Θεός.
- Ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη στὸ ἄγγιγμα τὸῦ Θεοῦ βοηθάει νὰ μὴ σὲ ἀκουμπάει ἡ κατάκριση τὸῦ κόσμου.
- Ὅταν γνωρίζεις τὴν ζωὴ τὸῦ ἄλλου δὲν θὰ τὸν κατακρίνεις.
- Ἡ ἀνακάλυψη τῆς αἰτίας τῆς ἁμαρτίας μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν κατάκριση.
- Νὰ προσευχόμαστε γι’ αὐτοὺς ποὺ κατακρίναμε.
Μέσα ἀπὸ πολλὰ παραδείγματα μὲ τὸν ἀπολαυστικὸ λόγο του, βοήθησε νὰ κατανοήσει τὸ ἀκροατήριο τὴν σοβαρότητα τοῦ ἁμαρτήματος ἀλλὰ καὶ πόσο ἐπιρρεπεῖς εἴμαστε στὴν κατάκριση. Λόγος εὐθύβολος, ἄγγιξε τὶς καρδιὲς ὅλων, προβλημάτισε καὶ ἀφύπνησε συνειδήσεις.Στὴν συνέχεια πραγματοποιήθηκε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι σὲ μιὰ ἀσφυκτικὰ γεμάτη αἴθουσα, ὅπου ὁ π. Ἀνδρέας ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσαν νέοι καὶ νέες ποὺ παρακολούθησαν τὴν ὁμιλία του.Στὶς 9:00 μ.μ. ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ τὴν καθιερωμένη Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία. Λειτουργὸς καὶ ἱερουργὸς ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄγγελος Ἀνθόπουλος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου τῆς ὁδοῦ Φιλολάου, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα «Ἡ ἐλευθερία: ἕνα παρεξηγημένο δῶρο». Ἔψαλε ὁ ἱεροψάλτης κ. Ἀθαν Σαρακίνης.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC