Αρχική > News > «Ἤμουν μέσα στὴν καρδιὰ σου..!»

«Ἤμουν μέσα στὴν καρδιὰ σου..!»

- Πάτερ, ὅταν χωρὶς νὰ τὸ θέλω περνοῦν ἀπὸ τὸ νοῦ μου αἰσχροὶ λογισμοὶ, ἁμαρτάνω;
- Ἄκουσε παιδὶ μου!
Κάποια ἀσκήτρια ἡ Αἰκατερίνη Σενέϊσκαγια ἐταλαιπωρεῖτο πολὺ καιρὸ ἀπὸ ἀκάθαρτες σκέψεις. Στὸ τέλος τὴν ἐπισκέφτηκε ὁ Χριστός καὶ ἀμέσως τὶς ἀπεμάκρυνε!

«Ποὺ ἤσουν τόσο καιρὸ, γλυκύτατε Ἰησοῦ μου;»
Τὸν ρώτησε.

«Ἤμουν μέσα στὴν καρδιὰ σου!»
τῆς ἀπάντησε.

«Στὴν καρδιὰ μου; Μὰ, ἀφοῦ εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀκάθαρτους λογισμοὺς».

«Ἤμουν στὴν καρδιὰ σου, γιατὶ ἐσὺ κανένα ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς αὐτοὺς δὲν ἀποδέχθηκες. Ἀντιθέτως προσπαθοῦσες νὰ τοὺς διώξεις. Δὲν μποροῦσες νὰ ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ὑπόφερες. Ἀγωνιζόσουν ὅμως ἐναντίον τους. Ἔτσι μοῦ παραχωροῦσες μέρος στὴν καρδιὰ σου!»

Στάρετς Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC