Αρχική > News > Εἶναι Χάρη…

Εἶναι Χάρη…

Νά ἀγαπᾶς χωρίς νά σέ ἀγαποῦν...
Νά ὑπηρετεῖς χωρίς νά σέ ἐκτιμοῦν…
Νά δίνεις χωρίς νά σέ εὐχαριστοῦν...
Νά θυσιάζεσαι χωρίς νά σέ ἀναγνωρίζουν...
Νά συγχωρεῖς χωρίς νά σέ συγχωροῦν...
Νά στηρίζεις αὐτόν πού σέ ἀπέρριψε...
Νά μένεις ἤρεμος ὅταν ἀδικεῖσαι...
Νά πιστεύεις παρόλο πού δέν μπορεῖς
νά Τόν δεῖς πρόσωπο μέ πρόσωπο...
Πάλεψε, ψυχή, νά λάβεις αὐτή τή Χάρη!!!

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC