Αρχική > News > Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Λόγος περί πραότητας και απλότητας

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Λόγος περί πραότητας και απλότητας

Είδα ανθρώπους ευθείς πού έμαθαν από τους πονηρούς να πονηρεύωνται, και εθαύμασα πώς τόσο γρήγορα κατώρθωσαν να χάσουν το φυσικό τους ιδίωμα και προτέρημα. Όσο εύκολα αλλάζουν και ξεπέφτουν οι ευθείς, τόσο δύσκολα μπορούν να μεταβληθούν οι αντίθετοι, οι πονηροί. Πολλές φορές η πραγματική ξενιτεία και η υποταγή και η προφύλαξις του στόματος κατώρθωσαν πολλά και επέτυχαν παραδόξως να μεταβάλουν καταστάσεις αθεράπευτες.

Άγιος Ιωάννης της κλίμακος, Λόγος περί πραότητας και απλότητας

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC