Αρχική > News > Έρχεται άθόρυβα...!

Έρχεται άθόρυβα...!

Τί κοινό έχει τό χιόνι μέ τήν Άγάπη τού Θεού;

Όπως τό χιόνι πέφτει άθόρυβα, τά σκεπάζει όλα, τα παγώνει όλα, άλλά όμορφαίνει τό τοπίο καί τό άλλάζει...!

Έτσι καί ή Άγάπη καί ή Χάρη τού Θεού, έρχεται άθόρυβα, τά σκεπάζει όλα, παγώνει τά πάθη μας, όμορφαίνει τή ζωή μας καί τά άλλάζει όλα μέσα μας καί γύρω μας...!

Όσιος Άμφιλόχιος
τής Ίεράς Νήσου Πάτμου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC