Αρχική > News > Ανακαλύψτε τις νέες κυκλοφορίες των τίτλων του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Σωματείου "Παναγία η Κοσμοσώτειρα"

Ανακαλύψτε τις νέες κυκλοφορίες των τίτλων του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Σωματείου "Παναγία η Κοσμοσώτειρα"

Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια τὸ Ἱεραποστολικὸ Σωματεῖο «Παναγία ἡ Κοσμοσώτειρα» μέσω τῶν Ἐκδόσεών του μᾶς τροφοδοτεῖ μὲ βιβλία ὀρθοδόξου ἤθους καὶ πνευματικότητος. Βιβλία γραμμένα ἀπὸ τὸν ἔμπειρο πνευματικὸ καὶ ἀγωνιῶντα ποιμένα πρωτοπρεσβύτερο π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, ποὺ μᾶς διδάσκουν τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ τὸ συναφὲς ἦθος.

Βιβλία, ποὺ τρέφουν τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν καὶ τὶς ποτίζουν μὲ τὰ ζείδωρα νάματα τῆς πίστης μας. Ἡ ἐπιτυχία αὐτῶν τῶν ἐκδόσεων ὁδήγησε τὸ Ἱεραποστολικὸ Σωματεῖο «Παναγία ἡ Κοσμοσώτειρα» στὴν πραγμάτωση ἑνὸς ἄλλου στόχου. Τὴν στροφὴ στοὺς μικρούς μας φίλους. Ἔτσι, μὲ τὴν χάρη τῆς Παναγίας τῆς Κοσμοσώτειρας βρισκόμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ἐγκαινιάζουμε μία νέα σειρὰ βιβλίων, παιδικὴ αὐτὴ τὴ φορά. Ἤδη κυκλοφορήθηκαν τὰ δύο πρῶτα βιβλία τῆς σειρᾶς: α) «Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος καὶ β) «Παπα-Φώτης Λαυριώτης, ὁ διὰ Χριστὸν σαλός». Συγγραφέας καὶ τῶν δύο βιβλίων, ἡ κ. Χριστίνα Γ. Μούρτη, φιλόλογος. Μὲ ὕφος γλαφυρὸ καὶ εὐχάριστο, στὸ ἕνα βιβλίο ταξιδεύει τοὺς μικροὺς μας φίλους στὰ χρόνια τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Τὰ παιδιὰ γνωρίζουν ἀπὸ κοντά τὸν Ἅγιο καὶ μαθαίνουν τί σημαίνει νὰ πιστεύει κανεὶς στὸν Χριστὀ.

Στὸ ἄλλο προβάλλει μιὰ ἄλλη προσωπικότητα, ἄγνωστη στὰ παιδιά, σύγχρονή μας. Ὁ παπα-Φώτης ὁ Λαυριώτης, ὁ διὰ Χριστὸν σαλός. Ἐδῶ τὰ παιδιὰ θὰ συγκινηθοῦν μὲ τὴν δύσκολη παιδικὴ ζωὴ τοῦ παπα-Φώτη, θὰ διασκεδάσουν μὲ τὶς σαλότητές του ἀλλὰ καὶ θὰ μάθουν τί θὰ πεῖ διὰ Χριστὸν σαλός. Κυρίως ὅμως θὰ μάθουν τί σημαίνει ἀγάπη γιὰ τὸν ἀληθινὸ χριστιανό. Εὐχαριστοῦμε τὴν κ. Χριστίνα Μούρτη γιὰ τὴν προσφορά της καὶ εὐχόμαστε νὰ εἶναι καλοτάξιδα τὰ βιβλία, νὰ τὰ ἀγκαλιάσουν οἱ γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ καὶ μὲ τὴν χάρη τῆς Παναγίας μας νὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλα.

Τὰ βιβλία διατίθενται στὸ ἐκθετήριο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν καὶ στά παρακάτω Βιβλιοπωλεῖα καί Ἐκδόσεις:

Βιβλιοπωλεῖο "Τό Ἅγιον Ὄρος",
Βιβλιοπωλεῖο "Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας",
Ἐκδόσεις Ἀποστολική Διακονία, Ἐκδόσεις Φώς,
Ἐκδόσεις Κυπρής.

Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὶς πωλήσεις καὶ αὐτῶν τῶν βιβλίων θὰ διατεθοῦν στὴν ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC