Αρχική > News > Αύτό εἶναι θεραπεία αίώνια...!

Αύτό εἶναι θεραπεία αίώνια...!

Ό Χριστός έκανε καί τά θαύματα, γιά νά δείξει στούς άνθρώπους ότι όλα μπορεί νά τά κάνει. Καί νά πιστέψουν οί άνθρωποι! Τό νά παραδοθείς όμως στό θέλημα τού Θεοῦ χωρίς ύπολογισμούς καί ύστεροβουλία, χωρίς άγχος καί άμφιβολία ή έπιφυλάξεις, αύτό εἶναι θεραπεία αίώνια! († π. Συμεών Κραγιόπουλος)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC