Αρχική > News > Βάπτισμα - Χρίσμα

Βάπτισμα - Χρίσμα

Για μια κολυμβήθρα που ήταν στα Ιεροσόλυμα και την έλεγαν «Βηθεσδά» μας μιλούσε η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αδελφοί χριστιανοί. Είχε πέντε στοές η κολυμβήθρα αυτή και ήταν θαυματουργική. Σ' αυτή την κολυμβήθρα κατέβαινε κατά καιρούς ένας άγγελος από τον ουρανό και τάρασσε τα νερά της• και όποιος έπεφτε πρώτος στα ταραγμένα αυτά νερά γινόταν καλά από οποιαδήποτε ασθένεια κι αν κατεχόταν. Έτσι στις στοές της κολυμβήθρας βρίσκονταν πολλοί άρρωστοι και περίμεναν την ταραχή των νερών από τον άγγελο. Και μεταξύ αυτών των ασθενών, μας λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, ήταν και κάποιος παράλυτος που ζητούσε και αυτός την θεραπεία του. Μα, τριάντα οχτώ χρόνια τώρα δεν πέτυχε αυτό που ζητούσε, γιατί, όπως παραπονέθηκε, δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει να προλάβει να μπει κάποτε πρώτος στην κολυμβήθρα μετά την ταραχή των νερών της από τον άγγελο. Αλλά, παρηγορήσου, παράλυτε! Για σένα που δεν έχεις άνθρωπο ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και θα σε κάνει καλά! Και τον θεράπευσε ο Χριστός τον παράλυτο αυτόν, αδελφοί μου. Αυτό μας έλεγε η σημερινή ευαγγελική περικοπή.

Γιατί διαβάζεται η περικοπή αυτή τώρα την πασχαλιά περίοδο;
Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός: Το Πάσχα γινόταν το μεγάλο γεγονός, το βάπτισμα των κατηχούμενων. Αλλά και μετά το βάπτισμα τους συνεχιζόταν η κατήχηση τους με μαθήματα σχετικά με το βάπτισμα, ανώτερα μαθήματα από το κατά Iωάννην Ευαγγέλιο, για να συνειδητοποιήσουν την τιμή που έλαβαν.
Και η κολυμβήθρα Βηθεσδά, αδελφοί, για την οποία μιλούσε το σημερινό Ευαγγέλιο εικονίζει το Βαπτιστήριο, την ιερή κολυμβήθρα του αγίου βαπτίσματος: Νερό είχε η κολυμβήθρα Βηθεσδά, νερό έχει και η κολυμβήθρα του βαπτίσματος. Πέντε στοές είχε εκείνη και από τις πέντε ηπείρους, απ' όλο τον κόσμο, τρέχουν άνθρωποι προς το βάπτισμα, για να γίνουν παιδιά του Θεού. Άρρωστοι κείτονταν στις πέντε στοές της κολυμβήθρας των Ιεροσολύμων και άνθρωποι βεβαρυμένοι από το προπατορικό αμάρτημα, έρχονται προς το βάπτισμα. Άγγελος τάρασσε το νερό της κολυμβήθρας Βηθεσδά και ιερέας εδώ, που έχει τάξη αγγέλου, ευλογεί το νερό της κολυμβήθρας του ιερού βαπτίσματος. Η κολυμβήθρα Βηθεσδά έκανε υγιή εκείνον που πρώτος έπεφτε στα ταραγμένα από τον άγγελο νερά της και η ιερή κολυμβήθρα της Εκκλησίας μας κάνει τέκνο Θεού, απαλλαγμένο από το προπατορικό αμάρτημα όποιον βαπτίζεται στα ευλογημένα από τον ιερέα νερά της.

Ώστε, αδελφοί, η ευαγγελική αυτή περικοπή του Παραλύτου διαβάζεται, τώρα, την πασχάλια αυτή περίοδο, γιατί υπαινίσσεται το βάπτισμα- και το Πάσχα γινόταν το βάπτισμα των κατηχουμένων. Για να μην ξεχάσουν, λοιπόν, οι νεοφώτιστοι το βάπτισμα τους, για να νοήσουν την μεγάλη Χάρη που έλαβαν μ' αυτό, γι' αυτό και τους συνεχιζόταν η διδασκαλία περί ιερού βαπτίσματος.

Και 'μείς, αδελφοί, μην ξεχνάμε ότι είμαστε βαπτισμένοι. Είμαστε παιδιά του Θεού. Δύο φορές γεννηθήκαμε. Γεννηθήκαμε μια φορά από την μάννα μας για να πεθάνουμε. Αλλά μας πήρε η Μάννα Εκκλησία και μας έβαλε στην δική Της κοιλιά -σαν κοιλιά δεν μοιάζει η κολυμβήθρα;- για να μην πεθάνουμε. Γι' αυτό και το βάπτισμα λέγεται «παλιγγενεσία». Η ημέρα του βαπτίσματος είναι τα γενέθλια μας ως χριστιανών, ως παιδιών του Θεού, και αυτά τα γενέθλια πρέπει να εορτάζουμε. Μην ξεχνάμε, αδελφοί, ότι είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε αναγεννημένοι και δεν πρέπει να έχουμε σχέση με την αμαρτία. Σε άλλο του Ιερό βιβλίο ο ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει: «πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει». «Μηκέτι αμάρτανε», είπε και ο Κύριος μας στον θεραπευμένο παράλυτο.

Και για ένα άλλο, δεύτερο λόγο, αδελφοί, διαβάζεται η ευαγγελική αυτή περικοπή του Παραλύτου την περίοδο αυτή. Στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά βλέπουμε ένα άλλο βάπτισμα, το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Βλέπουμε το Μυστήριο του Χρίσματος, γιατί με το Μυστήριο αυτό παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. - Η περίοδος μετά το Πάσχα είναι μια πορεία προς την Πεντηκοστή, το βάπτισμα του Πνεύματος. Όπως οι άρρωστοι στις στοές της κολυμβήθρας Βηθεσδά περίμεναν με λαχτάρα πότε να κατέβει ο άγγελος στην κολυμβήθρα, έτσι και οι πιστοί μετά το Πάσχα προσβλέπουν στην Πεντηκοστή και καρτερούν το Άγιο Πνεύμα.

Είναι μεγάλη η εορτή της Πεντηκοστής, γι' αυτό και μας προετοιμάζει η Εκκλησία από τώρα να την δεχτούμε πρεπόντως την εορτή αυτή. Ήδη στο Ευαγγέλιο του εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα, της Αγάπης, όπως λέγεται, ακούσαμε για το Άγιο Πνεύμα. «Λάβετε Πνεύμα λόγιον», είπε ο Αναστάς Κύριος στους μαθητές Του.
Λάβαμε Πνεύμα Άγιο, αδελφοί, με το Μυστήριο του Χρίσματος, αμέσως μετά το βάπτισμα μας. Αλλά χάνουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος με τα ακάθαρτα έργα μας• επειδή το Άγιο Πνεύμα εικονίζεται με περιστερά -«και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς»- η δε περιστερά αγαπάει την καθαριότητα, σε ακάθαρτη καρδιά δεν μένει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά με τον αγώνα για κάθαρση της καρδίας μας από τα πάθη ξαναπαίρνουμε το Άγιο Πνεύμα, εδώ στην θεία Λειτουργία.

Ω η θεία Λειτουργία! Όπως οι ασθενείς περίμεναν στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά τον άγγελο εξ ουρανού, έτσι και 'μείς οι πιστοί συναγμένοι εδώ στην θεία Λειτουργία περιμένουμε το Άγιο Πνεύμα στην ιερή μας Σύναξη. Και με την επίκληση του ιερέα στην ευχή του καθαγιασμού κατεβαίνει πάνω μας το Άγιο Πνεύμα. Όπως είναι αλήθεια -και είναι αλήθεια- ότι το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται στα προκείμενα πάνω στην αγία Τράπεζα δώρα, έτσι είναι αλήθεια ότι κατεβαίνει και πάνω μας• γιατί ο ιερέας παρακαλεί: «...Κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το ΄Αγιον έφ' ημάς καί επί τά προκείμενα δώρα ταύτα». Όχι μόνο στα προκείμενα δώρα, αλλά και «εφ' ημάς». Πανηγυρική διακήρυξη της αλήθειας αυτής είναι αυτό που λέγομε στο τέλος της θείας Λειτουργίας. Τελείωσε η θεία Λειτουργία. Τι είδαμε και τι πήραμε απ' αυτή; Να τι είδαμε και να τι πήραμε: «Είδομεν το Φως το αληθινόν, ελάβαμεν Πνεύμα επουράνιον». Μετά την θεία Λειτουργία, αν την γευθήκαμε, είμαστε πνευματοφόροι, υγιείς πνευματικά. Στον ώμο τον κράββατο, όπως ο θεραπευμένος παράλυτος του Ευαγγελίου δοξάζοντες τον Ιησού Χριστό. Ω! η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

Από το «ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ» υπό Αρχιμανδρίτου Ιερεμίου Φούντα εκδ. περιοδικό «ΘΥΜΙΑΜΑ» Μάνδρα Αττικής 1995

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC