Αρχική > News > Γεροντομανία

Γεροντομανία

…Αρκετοί των χριστιανών μας αναζητούν συνεχώς σύγχρονους γέροντες. Ορισμένες φορές είναι γεγονός πως υπάρχει πραγματική ανάγκη, προς λύση σοβαρού προβλήμα­τος. Άλλοτε υπάρχει απλή περιέργεια και αναζήτηση διακριτικών Γερόντων προς πληροφόρηση σημείων των καιρών, επικείμενων πολέμων και προφητικών ανακαλύψεων.
Το ν'αναζητά κανείς ένα σεμνό και αληθινά ταπεινό Γέροντα, με γνώ­σεις και αγάπη, σοφία και προσευχή, χάρη και ευλογία είναι φρόνιμο και ευλογημέ­νο. Οι πιστοί έχουν ανάγκες σοβαρές αλλά μερικές φορές και επιπόλαιες νοσηρότητες. Γι'αυτό χρειάζεται φόβος Θεού και μεγάλη προσοχή και από τις δύο πλευρές …άλλοι διηγούνται σταυρο­πόδι στα σαλόνια τους τους βίους τους …οι διδασκαλίες τους όμως δεν αγγίζουν τις καρδιές τους… Να μην δημιουργούμε "αγίους", ν'αρκούμεθα στους υπάρχο­ντες… Ο αγώνας εφαρμογής των λόγων τους θα πρέπει να είναι συνεχής…

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης

http://www.inagiounikolaoutouneou.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC