Αρχική > News > Δεκαπενταύγουστος! Επειδή ξημερώνει η ημέρα της Παναγίας...

Δεκαπενταύγουστος! Επειδή ξημερώνει η ημέρα της Παναγίας...

Ναι! Σε μακαρίζομεν και δεν θα πάψουμε να Σε υμνολογούμε, προστάτρια των δυστυχισμένων, ελπί¬δα των απελπισμένων, άγκυρα των θαλασσοδαρμένων, σεμνόν καύχημα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Σώζε, αεί, Θεοτόκε την κληρονομίαν Σου.

Αποσκέπαζε την πτωχήν χώραν μας όπου αγαπά το άγιον πρόσωπον Σου περισσότερον από κάθε τι εις τον κόσμον, επειδή είναι βασανισμένη όπως είσαι και Εσύ, και διά τούτο ή αγάπη της είναι πονεμένη αγά¬πη. Δι' Εσένα έχει κτίσει Εκκλησίες και ερημοκκλήσια παντού, εις τα βουνά, εις τούς κάμπους, εις τες ακρογιαλιές, εις τα νησιά, εις τες πολιτείες κι έβαλε μέσα ως θησαυρόν ατίμητον το άγιον εικόνισμα Σου...

Σήμερα είναι διά την Ελλάδα και διά την Όρθοδοξίαν εορτών εορτή και πανήγυρις πανηγύρεων. Από την Χάριν Σου τα πτωχά σπίτια μας γεμίζουν χαράν, γίνονται παλάτια. Ή στεριά και ή θάλασσα μας αγάλλονται. ΟΊ πτωχοί γίνονται πλούσιοι. ΟΊ δυστυχισμένοι γίνονται χαρούμενοι. Άπας γηγενής σκιρτά τω Πνεύματι, λαμπαδοχούμενος».

Φώτης ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ (1895 - 1965)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC