Αρχική > News > Δεν είσαι μόνος εγώ ο Πανσέληνος, ένας φανταστικός βίος

Δεν είσαι μόνος εγώ ο Πανσέληνος, ένας φανταστικός βίοςΟ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Θρυλικός βυζαντινός αγιογράφος πιθανώς του ΙΔ΄ αιώνος φερόμενος ως γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη.

Καλλιτεχνική μορφή ασυνήθους δυνάμεως. Δεινός εκτελεστής της εφ΄ υγρού ζωγραφικής, συγκενιτρώνει εις ύψιστων βαθμόν τα χαρίσματα του τοιχογράφου την μνημειώδη δηλ. ευρύτητα των σχημάτων, την αίσθηση των επιφανειών, τα αδρά περιγράμματα και την πλήρη υποταγή των λεπτομερειών εις τας μεγάλας γραμμάς του έργου.

Ουδείς Βυζαντινός ζωγράφος υπήρξε τόσον υποκειμενικός, τόσον δημιουργικός όσον ο Πανσέληνος.

Oυδενός δε το έργον φανερώνει τόσον συνειδητάς επιδιώξεις έχουσας αναλογίαν προς τας σημερινάς κατευθύνσεις της ιεράς τέχνης. Εκ των διακοσμήσεων τας οποίας εξετέλεσε, διεσώθει μόνον η του Πρωτάτου των Καρυών εν Άθωνι.
Tags:

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC