Αρχική > News > Διακονία Φυλακών - Πρόσκληση

Διακονία Φυλακών - Πρόσκληση

Η Ενοριακή Νεανική Εστία του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών και η ομάδα διακονίας των Φυλακών Ανηλίκων Αυλώνας, η οποία αριθμεί 26 μέλη, έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, με την χάρη του Θεού, 17 επισκέψεις σε άπορους ανήλικους κρατουμένους και 20 αποστολές ειδών για την κάλυψη βασικών τους αναγκών.

Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.


Εάν επιθυμείς και εσύ να ζήσουμε στην πράξη τους λόγους του ευαγγελίου, να προσφέρουμε λίγα λόγια αγάπης, στήριξης και ελπίδας στους ανήλικους συνανθρώπους μας, δήλωσε την συμμετοχή σου στην δραστηριότητα των επισκέψεων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας (ΕΚΚΝΑ).

Εκ του Ιερού Ναού

Τριανταφυλλόπουλος Χαράλαμπος
haralabost@gmail.com

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC