Αρχική > News > Δός μοι μετανοίας λογισμόν, δός καί κατανύξεως πόθον, τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ ...

Δός μοι μετανοίας λογισμόν, δός καί κατανύξεως πόθον, τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ ...


Κύριε εγώ σ’ ἐγκατέλειψα, μά ἐσύ μή μ’ ἀφήσεις.
Εγώ ἔφυγα ἀπό κοντά Σου, μά ἐσύ βγές νά μέ ἀναζητήσεις.
Βάλε με πάλι στήν αὐλή σου, μαζί μέ τ’ ἄλλα πρόβατα
τῆς ἐκλεκτῆς Σου ποίμνης.

Δέν ἔχω δάκρυα παρακλήσεως, Δέσποτά μου.
Ὁ νοῦς μου ἔχει σκοτιστεῖ, βυθισμένος στά βιοτικά καί τά ὑλικά,
καί δέν μπορεῖ νά Σέ ἀτενίσει.
Η καρδιά μου ἔχει παγώσει ἀπό τούς πολλούς πειρασμούς
καί δέν μπορεῖ νά ζεσταθεῖ ἀπό τά δάκρυα τῆς ἀγάπης της γιά Σένα.

Ὅμως, Εσύ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι ὁ θησαυρός
ὅλων τῶν ἀγαθῶν, δώρισέ μου ὁλοκληρωτική μετάνοια
καί καρδιά ὑπομονετική στούς κόπους,
γιά νά μπορῶ νά βγαίνω στήν ἀναζήτησή Σου ὁλόψυχα,
γιατί χωρίς Εσένα εἶμαι ἀποξενωμένος ἀπό κάθε ἀγαθό.

Xάρισέ μου, λοιπόν, ὤ Ἀγαθέ, Tή Θεία χάρη Σου.
Δός μοι μετανοίας λογισμόν, δός καί κατανύξεως πόθον,
τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ...

Καλή Δύναμη σε όλους!
«Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός!»

https://proskynitis.blogspot.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC