Αρχική > News > Δύο πράγματα ζητεῖ ἀπό μᾶς ὁ Χριστός...!

Δύο πράγματα ζητεῖ ἀπό μᾶς ὁ Χριστός...!

Δύο πράγματα ζητεῖ ἀπό μᾶς ὁ Χριστός:
Πρῶτα νά παραδεχόμαστε τά σφάλματά μας καί στή συνέχεια νά συγχωροῦμε τούς ἄλλους!
Τό δεύτερο προϋποθέτει τό πρῶτο γιά νά γίνεται σωστότερα (ὅποιος παραδέχεται βαθειά μέσα του τά ἁμαρτήματά του, γίνεται πιό σπλαχνικός στόν συναμαρτωλό του)!

Καί ἄς μή συγχωροῦμε μόνο στά λόγια, ἀλλά ἀπό καρδιᾶς! Μή σφάζουμε τόν ἑαυτό μας μέ τό νά κρατοῦμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιό νομίζεις πῶς μπορεῖ νά σέ λυπήσει τόσο θανάσιμα, ὅσο καταφέρνεις σύ ὁ ἴδιος, μέ τό νά ἔχεις μέσα σου μνήμη τῆς ὀργῆς καί ἔτσι νά φέρνεις καταπάνω σου τήν καταδίκη τοῦ Θεοῦ στήν μέλλουσα κρίση;

Μή δικαιολογῆσαι ὅτι σέ ἔβρισε κάποιος, ἤ σέ συκοφάντησε, ἤ σοῦ ἔκαμε πολλά κακά. Ὅσα περισσότερα κακά ἀναφέρεις ὅτι σοῦ προξένησε, τόσο περισσότερο εὐεργέτης τελικά σοῦ γίνεται. Γιατί σοῦ ἔδωσε ἀφορμή νά ξεπλύνεις τά δικά σου ἁμαρτήματα μέ τήν ὑπομονή καί τήν ἀνεξικακία!

Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC