Αρχική > News > Ζήτει ἀπὸ τὸν Θεὸν...!

Ζήτει ἀπὸ τὸν Θεὸν...!

Μὴ θέλης νὰ δείχνης σὲ ὅλους μὲ λόγια τὴν ἀγάπη σου, ἀλλὰ καλύτερα ζήτει ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τοὺς τὴν φανερώση Έκεῖνος μὲ τρόπο μυστικό!
Διαφορετικὰ δὲν θὰ σοῦ ἐπαρκέση ὁ χρόνος καὶ γιὰ συνομιλίες καὶ γιὰ κατάνυξι!

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC