Αρχική > News > Η Μετάσταση της Θεοτόκου - Η Παναγία ζει!

Η Μετάσταση της Θεοτόκου - Η Παναγία ζει!

Δεκαπενταύγουστος - Τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ» Ἡ Παναγία ζεῖ. Τό πιστεύουμε πραγματικά;
Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.
Tags:

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC