Αρχική > News > Θαυμαστό γεγονός μέ τόν Ἅγιο Παντελεήμονα

Θαυμαστό γεγονός μέ τόν Ἅγιο Παντελεήμονα

Kοντά στίς Καρυές ασκήτευαν δύο Ρουμάνοι σε ένα Κελλί.
Ο ένας είχε αρρωστήσει κάποτε πολύ βα­ριά καί ο άλλος, δυστυχώς, βαριόταν να τον διακονεί. Γι'αυτό παρακαλούσε συνέχεια τον Άγιο Παντελεήμονα ή να γιατρέψει γρήγορα τον άρρωστο ή να τον πάρει απ' αυ­τή την ζωή, για να απαλλαγεί από τον λίγο κόπο πού έκα­νε διακονώντας τον άρρωστο.
Μια μέρα λοιπόν, ενώ παρακαλούσε πάλι τον Άγιο Παντελεήμονα, του παρουσιάστηκε ο Άγιος καί του λέει:
-Τι παρακαλείς; Από αρετές είσαι γυμνός, από την περιποίηση του αδελφού σου θα πάρεις λίγο μισθό από τον Θεό.
Τα λόγια αυτά του Αγίου Παντελεήμονος συγκλόνι­σαν τον διακονητή αδελφό. Έκτοτε διακονούσε με πολ­λή προθυμία τον άρρωστο καί παρακαλούσε τον Θεό να ζήση πολλά χρόνια, για να τον γηροκομήσει στην συνέ­χεια.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr
http://hristospanagia3.blogspot.com

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC