Αρχική > News > Καρδιά Πάσχα, νους λάμπα, μάτια δάκρυα...!

Καρδιά Πάσχα, νους λάμπα, μάτια δάκρυα...!

Ὁ Άγιος Παΐσιος πού ἦταν ἕνα διάστημα στήν Μονή τοῦ Άγίου Φιλοθέου γράφει γιά τόν Γερο-Αὐγουστῖνο:
«Ἡ μορφή τοῦ Γέροντα ἦταν φωτεινή, γιατί τόν εἶχε ἐπισκιάσει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Τήν ὥρα πού θά ἔφευγε ἡ ψυχή τοῦ Γερο-Αὐγουστίνου τό πρόσωπο του ἄστραψε τρεῖς φορές!».

Ἦταν Ρῶσος στήν καταγωγή, μιλοῦσε σπαστά ἑλληνικά καί ἔλεγε:
«Καρδιά Πάσχα, νοῦς λάμπα, μάτια δάκρυα»!

Εἶναι καταπληκτικό! ἐνθουσιάσθηκα, γιατί αὐτό εἶναι τό ἀπόσταγμα μιᾶς ζωῆς...

Ἄν τό ἀναστρέψουμε:
«στά μάτια δάκρυα-μετάνοια,
στόν νοῦ φῶς-λάμπα,
καί στήν καρδιά Πάσχα»,
τότε καταλαβαίνουμε πῶς προχωρεῖ κανείς στήν πνευματική ζωή!

• Ποιός δέν θέλει νά ζήση τό Πάσχα στήν καρδιά του;
• Ποιός δέν θέλει νά ἔχη φωτισμένο νοῦ καί νά μήν ἔχη σύγχυση;
• Ναί, αὐτό ἀρχίζει ἀπό τά δάκρυα τῆς μετανοίας...

https://www.sostis.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC