Αρχική > News > Κι ό Κύριος θά σάς παρηγορήσει...!

Κι ό Κύριος θά σάς παρηγορήσει...!

Νά έκκλησιάζεστε πιό συχνά, ίδιαίτερα τήν περίοδο πού δοκιμάζεστε! Είναι καλό νά στέκεστε σέ κάποια σκοτεινή γωνία στήν Έκκλησία κι έκεί νά προσεύχεσθε καί νά θρηνείτε! Κι ό Κύριος θά σάς παρηγορήσει, όπωσδήποτε θά σάς παρηγορήσει! Καί θά όμολογήσετε: "Κύριε, σκέφτηκα πώς δέν ύπάρχει διέξοδος στή θλιβερή κατάστασή μου. Έσύ όμως, Κύριε, έσπευσες σέ βοήθειά μου!"

Όσιος Βαρσανούφιος τής Όπτινα (❈ 1η Απριλίου 1913)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC