Αρχική > News > Κρυφά νά ζείτε καί νά άσκείστε!

Κρυφά νά ζείτε καί νά άσκείστε!

Κρυφά νά ζείτε καί νά άσκείστε! Σιωπηλά!
Καί μέ παιδικό χαμόγελο...!
Βρέ, ή μέλισσα στό σκοτάδι φκιάνει τό μέλι...!

+ Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Άντώνιος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC