Αρχική > News > Κυριακή αργία

Κυριακή αργία

Και επίσημα καταργείται;
Τούτο το έθνος, το Ελληνικό, αναστήθηκε με την πίστη του Χριστού. Η παράδοσις του τόπου μας μιλάει για σεβασμό της ημέρας, που φέρνει το όνομα του Κυρίου, της Κυριακής. Ημέρα αργίας από κοσμικά έργα και από υλικά κέρδη, και για να ξεκουράζεται το σώμα, αλλά κυρίως για να τρέφεται η ψυχή.

Ο τακτικός εκκλησιασμός έχει σαν αποτέλεσμα να αγιάζωνται οι χριστιανοί και να ενώνωνται με το Χριστό και μεταξύ τους.

Ακόμα και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι φτωχοί Έλληνες σέβονταν απόλυτα την Κυριακή αργία. Να θυμίσουμε τα λόγια του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που σ’ αυτόν άλλωστε οφείλεται η διατήρησις του Γένους, της γλώσσας, της Ορθοδοξίας μας;
«Πρέπει καί ἡμεῖς νά ἐργαζώμεθα τάς ἕξ ἡμέρας διά ταῦτα τά μάταια, γήινα καί ψεύτικα, καί τήν Κυριακήν νά πηγαίνωμεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί νά στοχαζώμεθα τάς ἁμαρτίας μας, τόν θάνατον, τήν κόλασιν, τόν παράδεισον, τήν ψυχήν μας, ὁποῦ εἶναι τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον, καί ὅχι νά πολυτρώγωμεν καί πολυπίνωμεν καί κάμνωμεν ἁμαρτίας· οὔτε νά ἐργαζώμεθα καί νά πραγματευώμεθα τήν Κυριακήν.
Ἐκεῖνο τό κέρδος, ὁποῦ γίνεται τήν Κυριακήν, εἶναι ἀφωρισμένο καί κατηραμένο, καί βάνετε φωτιά καί κατάρα εἰς τό σπίτι σας, καί ὄχι εὐλογίαν.
Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διά νά μή πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, ἐγώ σᾶς συμβουλεύω νά φυλάττετε τήν Κυριακήν, ὡσάν πού εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τόν Θεόν».

· Η Κυριακή τιμάται από τους χριστιανούς. Και ως ευχαριστία στον Κύριό μας για όσα έκανε και κάνει για μας. Και ως ημέρα προσευχής, λατρείας και αγάπης έμπρακτης.
Λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Ἐννόησον πόσων καί ἡλίκων ἀπέλαυσας ἀγαθῶν κατά τήν ἡμέραν ταύτην, ἄνθρωπε· πόσων ἀπηλλάγης κακῶν. Διά τοῦτο καί προσήκει αὐτήν τιμᾶν τιμήν πνευματικήν, οὐχί συμπόσια ποιοῦντες, ἀλλά τούς πτωχοτέρους τῶν ἀδελφῶν ἐν πολλῇ καθιστάντας ἀφθονίᾳ» (Ε.Π.Ε. 31,416-418). Μετάφρασις: Σκέψου, άνθρωπε, πόσα και πόσο μεγάλα αγαθά απήλαυσας κατά τη μέρα της Κυριακής. Σκέψου ακόμα από πόσα κατ’ αυτή τη μέρα λυτρώθηκες κακά. Γι’ αυτό αρμόζει αυτή τη μέρα να την τιμάμε με τιμή πνευματική. Και η τιμή αυτή δεν είναι να κάνουμε την Κυριακή τραπέζια πλούσια, αλλά να ενισχύσουμε με την ελεημοσύνη μας τους φτωχότερους αδελφούς μας.

· Δυστυχώς στραγγαλίζεται το δικαίωμα της Κυριακής αργίας. Από τότε, που δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Καποδίστριας, στην πόρτα του Ναού, σαν να εμποδίζεται με κάθε μέσο η είσοδος χριστιανών στον εκκλησιασμό της Κυριακής, που εκείνος απόλυτα σεβόταν.
Ανεπίσημα βέβαια έχει καταργηθή η Κυριακή αργία (ο Κυριακάτικος εκκλησιασμός).

· Την κατάργησε η αδιαφορία πολλών λεγομένων ορθοδόξων, που ο μόνος χτύπος καμπάνας που τους συγκινεί, είναι ο πένθιμος για νεκρούς! Στην ιεράρχησι των ενδιαφερόντων τους προτεραιότητα δεν έχει Κύριος ο Θεός. Δε νιώθουν πρώτη τους ανάγκη τη δοξολογία Του. Η Ευχαριστιακή σύναξις δε λέει τίποτε σ’ αυτούς.

· Ανεπίσημα έχει καταργηθή η Κυριακή ως ημέρα του Κυρίου από ποικίλες δραστηριότητες, ιδίως μαθητικές και αθλητικές. Φροντιστήρια λειτουργούν το πρωί της Κυριακής, και τρόπον τινά εκβιάζουν τα παιδιά να μην εκκλησιάζωνται!
Μικρές ποδοσφαιρικές ομάδες παίζουν το πρωί της Κυριακής, ενώ αθλητικοί σύλλογοι ορίζουν προπονήσεις το Κυριακάτικο πρωινό. Έτσι τα παιδιά εμποδίζονται από το κατ’ εξοχήν άθλημα, τον πνευματικό αγώνα και την ευσέβεια.

· Ανεπίσημα καταργείται η Κυριακή ημέρα και για όσους εργάζονται σε επαγγέλματα κοινωνικής προσφοράς. Δικαιολογημένα βέβαια αυτοί απουσιάζουν από την εκκλησία, αφού είτε ως εφημερεύοντες ιατροί και νοσηλευτές, είτε ως οδηγοί σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε ως αστυνομικοί κ.λπ., δεν μπορούν να είναι παρόντες στη σύναξι των πιστών.

Κόντρα, λοιπόν, με το Θεό;

Τώρα θα έχουμε και επίσημη κατάργησι της Κυριακής, ως ημέρας του Κυρίου! Συνεχώς εξαγγέλλεται, ότι εντός ολίγου θα νομοθετηθή το άνοιγμα όλων των καταστημάτων και την Κυριακή! Κάτι, που σε τουριστικές περιοχές έχει ήδη καθιερωθή, με τη σιωπηλή ανοχή των αρχών.

· Η σφραγίδα του Ελληνικού Κράτους θα δώση τη χαριστική βολή στην πολεμική κατά του Χριστιανισμού!

· Αν το Κράτος μας ήταν θεωρητικά, θεσμικά και συνταγματικά άθεο, θα λέγαμε ότι ζούμε υπό απινή διωγμό αθεϊστικού καθεστώτος. Αλλ’ ο αξιότιμος πρωθυπουργός της χώρας κ. Αντώνιος Σαμαράς επανειλημμένως έχει δείξει, ότι αποδέχεται τον χαρακτηρισμό του Έθνους μας, ως Ορθοδόξου, και ότι σέβεται την πίστι στο Χριστό και την Ορθόδοξη παράδοσι.
Πώς, λοιπόν, θα γίνη άμεσος αυτουργός αντιεκκλησιαστικής ενέργειας, που δεν την τόλμησαν άλλοι προ αυτού πρωθυπουργοί, δεδηλωμένοι και εμφανώς αχρίστιανοι;

· Αν υποθέσουμε, ότι η οικονομική κρίσις επιβάλλει να μένουν και την Κυριακή ανοικτά τα καταστήματα, δεν έχουν ακούσει εκείνο το απλό, το «διαβολομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα»;
Ώστε πρώτα το χρήμα και ύστερα ο Χριστός; Σε ένα κράτος όμως, όπως η Ελλάδα, μόνο ο Χριστός μπορεί να ξαναφέρη... το χρήμα στη σωστή του οικονομία! Τι εννοούμε;
Μόνο ο Ιησούς Χριστός μεταμορφώνει τους ανθρώπους και τους κάνει τίμιους, ηθικούς, ευσυνείδητους, συνεπείς, ολιγαρκείς.

· Ποιοι κατέστρεψαν την οικονομία μας; Οι τελείως αντίθετοι τύποι με τους παραπάνω: Οι υλιστές, οι άτιμοι, οι διεφθαρμένοι, οι ασυνείδητοι, οι κομπιναδόροι, οι πλεονέκτες.
Μήπως ξέρουν, λοιπόν, οι κυβερνώντες σήμερα την πατρίδα άλλο τρόπο να μεταμορφωθούν όλοι αυτοί, που αποτελούν πλειονοψηφία; Έχουν μήπως κανένα μαγικό ραβδί, να μεταβάλουν τους χοίρους σε ανθρώπους; Πιστεύουν ακόμα, ότι υπάρχουν νομικά και αστυνομικά και καταδιωκτικά ραβδάκια, που αλλάζουν την ατιμία και την κάνουν αγιότητα;

· Εμείς πιστεύουμε, ότι μόνο ο Χριστός μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Μοναδικός για κάθε προς το βέλτιστο αλλαγή. Μοναδικός Σωτήρας όλου του κόσμου. Μοναδικός και του τόπου μας Σωτήρας.
Γιατί, λοιπόν, θέλουμε και επίσημα (με την κατάργησι της Κυριακής αργίας) να εμποδίζουμε τον Ορθόδοξο Έλληνα να λατρεύη τον Κύριο της Κυριακής; Άλλον κύριο θα μας επιβάλουν για την «Κυριακή»; Το Μαμωνά;

· Δεν είναι βέβαια μόνο λόγοι χριστιανικής πίστεως, που δεν επιτρέπουν σε Χριστιανικό Κράτος να καταργήση την Κυριακή (να κλείση ουσιαστικά τους ορθοδόξους ναούς!).
Είναι και άλλοι λόγοι, όπως:
· Η ισονομία. Γιατί, δηλαδή, οι του δημοσίου τομέως θα εργάζωνται πέντε ημέρες και οι του ιδιωτικού, ως είλωτες, θα εργάζωνται επτά μέρες την εβδομάδα;

· Η ανεργία. Όχι μόνο έχουμε το ένα και πλέον εκατομμύριο ανέργους στον τόπο μας, αλλά έχουμε και πολλά (τα περισσότερα) καταστήματα κλειστά, διότι δεν έχουν δουλειά (πελάτες).
Γιατί, λοιπόν, ειδικά την Κυριακή θα εισρεύσουν πελάτες; Μέρες εργάσιμες λείπουν για τα καταστήματα, ή χρήματα λείπουν, και γι’ αυτό δεν ψωνίζει ο κόσμος;

· Κάνουμε έκκλησι στην Κυβέρνησι:

Μη τα βάζετε με το Θεό!

Αφήστε την ευκαιρία για ελπίδα ελεύθερη. Και η ευκαιρία, μοναδική, είναι η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Αυτή βιώνεται στον εκκλησιασμό κυρίως της Κυριακής.
Αφήστε ελεύθερη την κοινωνία των χριστιανών στον Κυριακάτικο εκκλησιασμό, αν θέλετε, να κυβερνάτε σε κοινωνία, και όχι σε... ζούγκλα! Σε τρομοκρατική μάλιστα ζούγκλα!

Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης, ιεροκήρυκας
http://synodoiporia.blogspot.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC