Αρχική > News > Μήτηρ Θεού: Η Παναγία Μητέρα του Κόσμου

Μήτηρ Θεού: Η Παναγία Μητέρα του Κόσμου

"Ἀληθινά, ἡ Παναγία εἶναι ἡ βοήθειά μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί μόνο τ' ὄνομά της χαροποιεῖ τήν ψυχή. Ἀλλά κι' ὅλος ὁ οὐρανός κι' ὅλη ἡ γῆ χαίρονται μέ τήν ἀγάπη της. Ἀξιοθαύμαστο κι' ἀκατανόητο πράγμα. Ζεῖ στούς οὐρανούς καί βλέπει ἀδιάκοπα τή δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν λησμονεῖ κι ἐμᾶς τούς φτωχούς κι' ἀγκαλιάζει μέ τήν εὐσπλαγχνία της ὅλη τή γῆ κι' ὅλους τούς λαούς".

Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
www.apostoliki-diakonia.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC