Αρχική > News > Με την γέννησιν του Θεού

Με την γέννησιν του Θεού

Με την γέννησιν του Θεού
Φωτογραφία του Βασιλεύ Ουράνιε.
Με την γέννησιν του Θεού εν σώματι,
εγεννήθη εις αυτόν τον κόσμον όλος ο Θεός,
όλη η Αλήθεια του Θεού,
όλη η Δικαιοσύνη του Θεού,
όλη η Αγάπη του Θεού,
όλη η Αγαθότης του Θεού,
όλον το Έλεος του Θεού.
Διά τούτο όλοι οι πεινώντες και διψώντες τον Θεόν και την Δικαιοσύνην Αυτού, μέσα εις την πνευματικήν έξαρσιν και την άπειρον χαράν των, χαιρετίζουν όλα τα όντα και όλην την κτίσιν με τον Χριστουγεννιάτικον χαιρετισμόν: Χριστός εγεννήθη!
ενώ από τα Χριστονοσταλγικά βάθη των όντων και της κτίσεως αντηχεί συγκινητική η απάντησις: Αληθώς εγεννήθη!

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς

http://talantoblog.blogspot.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC