Αρχική > News > Μην αφήνεις την προσευχή

Μην αφήνεις την προσευχή

Όταν κάμνης προσευχήν προσπάθησε να θέλης να αγκαλιάσεις τα πόδια του Σωτήρος μας.Μην αφήνεις την προσευχή.Την αδιαφορία η αμέλεια να τις φοβάσαι. Όταν το πρωί προσευχηθείς και νοιώσεις κατάνυξιν όλην την ημέραν θα πετάς.Όταν το πρωί ξεκινήσεις χωρίς προσευχήν, όλα ανάποδα θα σου έρχονται όλην την ημέραν.

http://www.inagiounikolaoutouneou.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC