Αρχική > News > Μικρή προσευχή

Μικρή προσευχή

Παναγία μου, θέλω νά μέ κοιτᾶς:
Στοργικά, ὅταν φοβᾶμαι!
Μέ ἀγάπη, ὅταν ἁμαρτάνω!
Γλυκά, ὅταν σοῦ μιλῶ!
Μέ ὑπομονή, ὅταν σέ ξεχνῶ!
Μέ χαρά, ὅταν σέ τιμῶ!
Σάν μητέρα, ὅταν σ’ ἀναζητώ!
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

https://xfd.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC