Αρχική > News > Οι γονείς προσεύχονται

Οι γονείς προσεύχονται

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δίδαξέ νὰ καταλαβαίνω τὰ παιδιά μου, νὰ ἀκούω ὑπομονητικὰ ὅ,τι ἔχουν νὰ ποῦν καὶ νὰ ἀπαντῶ εὐγενικὰ σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις τους. Προφύλαξέ με νὰ μὴ τὰ διακόπτω, ὅταν διατυπώνουν μιὰ σκέψη τους καὶ νὰ μὴ τοὺς φέρομαι ἀπότομα καὶ προσβλητικά.

Βοήθησέ με νὰ μὴν πληγώνω τὰ αἰσθήματα τῶν παιδιῶν μου. Φύλαξέ με νὰ μὴ τραυματίζω τὴ φιλοτιμία τους. Νὰ μὴ τὰ τιμωρῶ σὲ ὧρες ἔξαψης καὶ ὀργῆς, ἀλλὰ μὲ ἠρεμία καὶ πραότητα νὰ τὰ νουθετῶ.

Ὁδήγησέ με, ὥστε σὲ κάθε στιγμὴ καὶ κάθε ὥρα νὰ δείχνω μὲ τὸ παράδειγμά μου, μὲ ὅλα ὅσα λέω καὶ πράττω, ὅτι ἡ πραγματικὴ εὐτυχία βρίσκεται στὴν ἐντιμότητα.

Κάνε με νὰ παραβλέπω τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα σφάλματα τῶν παιδιῶν μου καὶ βοήθησέ με νὰ κοιτάζω τὰ προτερήματά τους καὶ νὰ καλὰ ἔργα ποὺ κάνουν. Δῶσε μου τὴν κατάλληλη λέξη γιὰ ἕνα δίκαιο ἔπαινό τους.

Βοήθησέ με νὰ συμπαραστέκομαι στὰ παιδιά μου, νὰ τοὺς φέρομαι ὅπως ταιριάζει στὴν ἡλικία τους καὶ νὰ μὴν ἔχω ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ αὐτά.

Κάνε με νὰ βοηθῶ τὰ παιδιά μου στὴν πραγμάτωση ὅλων τῶν καλῶν ἐπιθυμιῶν τους καὶ νὰ ἔχω τὸ θάρρος, νὰ θυσιάσω μιὰ δελεαστικὴ εὐκαιρία, ὅταν γνωρίζω ὅτι θὰ τοὺς κάνει ζημιά.

Ἀξίωσέ με νὰ τοὺς προσφέρω ἕνα ἀληθινὸ χριστιανικὸ παράδειγμα, ὥστε νὰ ἔχουν μιὰ γνήσια ἐκτίμηση πρὸς ἐμένα.

Μὲ ὅλα τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης Σου, δῶσε μου αὐτοέλεγχο, σύνεση, ἠρεμία καὶ σταθερότητα. Ἀμήν.

http://iliaxtida.wordpress.com

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC