Αρχική > News > Πάτερ ημών• Η τέλεια προσευχή

Πάτερ ημών• Η τέλεια προσευχή

Αποτρέπει τη φλυαρία• να μη ζητούμε από τον Θεό πράγματα πού δεν αρμόζουν δηλ. για δόξα, εξουσία, υπερίσχυση από τούς εχθρούς, και πού δεν έχουν καμία σημασία για τους χριστιανούς. Η προσευχή δεν πρέπει να έχει πολλά λόγια• πρέπει όμως να επιμείνουμε να ζητούμε τα ιδία πάντοτε. Με καρτερία να επιμένουμε για τα αναγκαία, αν και ο Θεός τα γνωρίζει. Όμως εμείς θα έχουμε την ωφέλεια, από την προσευχή• θα θυμηθούμε τα αμαρτήματά μας, θα πετύχουμε την ταπείνωση.
Ο ίδιος ο Κύριος δίδαξε τούς μαθητές πώς να προσεύχονται με την Κυριακή προσευχή.

Πάτερ ημών
Αυτός που ονόμασε τον Θεό Πατέρα αυτόματα ομολόγησε ότι έλαβε και ευεργεσία• την άφεση, των αμαρτημάτων, τον αγιασμό, τη λύτρωση, την υιοθεσία και την αδελφική σχέση με τον Υιό Του και την χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Δεν λέγει «Πατέρα μου» αλλά ημών «Πατέρα μας». Η προσευχή πρέπει να γίνεται και για τους άλλους, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Όλοι μας έχουμε την ίδια ευγενική καταγωγή. δεν δικαιολογείται η έχθρα. Εισάγεται έτσι η αγάπη, μητέρα όλων των αγαθών. Δεν υπάρχει πια ανωμαλία στην κοινωνία, αφού όλοι μετέχουμε στα πιο σημαντικά. Από την άνω συγγένεια είμαστε δεμένοι και κανείς δεν έχει κάτι περισσότερο από τον άλλον ούτε ο πλούσιος από τον πτωχό ούτε ο άρχοντας από τους υπηκόους, ο σοφός από τον αγράμματο.
Αυτή και μόνο η φράση, διδάσκει κάθε αρετή. Ο άνθρωπος που αποκάλεσε τον Θεό Πατέρα κοινό για όλους πρέπει να δείξει με τον τρόπο της ζωής του ότι είναι άξιος αυτής της ευγένειας και να έχει τόση προθυμία, όση είναι η δωρεά που έλαβε.

Ο εν τοις ουρανοίς
Δεν λέγεται για να περιορισθεί ο Θεός στους ουρανούς, αλλά για να απομακρυνθεί ο προσευχόμενος από τη γη και να προσηλωθεί στους υψηλούς τόπους.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
Δίλεπτον
ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 118, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC