Αρχική > News > Περί αγάπης...

Περί αγάπης...

Και τούτο διότι, για τον χριστιανό αγάπη είναι αποτέλεσμα μίμησης Θεού. Ενός Θεού πού είναι ό Ίδιος αγάπη και ο Οποίος τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε να στείλει τον μονογενή Του Υιό ανάμεσά μας, όχι για να μας κρίνει, αλλά για να μας σώσει διά της πίστεως και συνάμα να μας βεβαιώσει για την αγάπη Του, να μας μυήσει σ' αυτήν και να μας αποκαλύψει ότι η βίωσή της, σε τούτη εδώ τη ζωή, είναι η οδός προς την αναμενόμενη Βασιλεία του Θεού (Ματθ. 25, 31-46), που είναι λαμπρότερη κι απ' τον χαμένο Παράδεισο.

Δύο αγάπες
Ο πανάγαθος και πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα, λέγεται, και φως και ζωή και ανάστασις. Όμως το κύριον όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, ανίσως και θέλωμεν να περάσωμεν και εδώ καλά, να πηγαίνω μεν και εις τον Παράδεισον και να λέγωμεν τον Θεόν μας Πατέρα, πρέπει να έχωμεν δύο αγάπες: αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχωμεν αυτές τες δύο αγάπες. Παρά φύσιν είναι να μην τες έχωμεν. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες διά να απετά εις τον αέρα, έτσι και εμείς, αδελφοί μου, χρειαζόμασθε αυτές τες δύο αγάπες, διατί χωρίς αυτές τες δύο αγάπες είναι αδύνατον να σωθούμεν.

ΑΓΑΠΗ
Αποσπάσματα με θέμα την αγάπη, επιλεγμένα από βιβλία των εκδόσεων Ακρίτας

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC