Αρχική > News > Πλήττεται η ψυχὴ της Ελλάδας

Πλήττεται η ψυχὴ της Ελλάδας

Οἱ πολιτικοί μας, ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει μὲ τὴν ἄφρονα τακτική τους τὴ χώρα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, ἐξακολουθοῦν νὰ ψηφίζουν νόμους ἀντιχριστιανικοὺς καὶ νὰ ἐπιχειροῦν νὰ ἀποκόψουν παντελῶς τὴ νέα γενιὰ ἀπὸ τὶς ρίζες τῆς παραδόσεώς μας. Μικροὶ καὶ ἄδειοι, ἀναμετρῶνται μὲ μιὰ παράδοση τρεισήμισι χιλιάδων χρόνων καταγεγραμμένης ἱστορίας, ποὺ κύριο χαρακτηριστικό της εἶχε τὴν πίστη καὶ τὴν προσευχή, καὶ τελευταῖα ζητοῦν, ἀσήμαντοι αὐτοί, νὰ καταργηθεῖ ἡ προσευχὴ στὰ σχολεῖα.
Τὴν ἴδια ὥρα εὐχάριστη ἔκπληξη μᾶς ἐπιφύλασσε ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ μεγάλου μας συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη σὲ σειρὰ συναυλιῶν καὶ ἀντίστοιχων συνεντεύξεων. Ὁ κορυφαῖος δημιουργὸς μιλάει μὲ λόγια ξάστερα καὶ εἰλικρινή:
(Δημοσιογράφος:) –Εἶστε ἀγανακτισμένος; Διότι βλέπω ὅτι πλήττεται ὁ πολιτισμός, ἄρα καὶ ὁ δικός σας ὁ κλάδος, ὁ δικός σας ὁ τομέας…
(Σ. Σπανουδάκης:) –Οὔτε μὲ ἐνδιαφέρει ὁ κλάδος μου καὶ ὁ τομέας μου. Μὲ ἐνδιαφέρει ὅτι πλήττεται ἡ ψυχὴ τῆς Ἑλλάδας. Κι ἂν κάτι ἔχω νὰ πῶ, εἶναι νὰ μὴ φοβόμαστε. Γιατὶ καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀντέξει καὶ ἐμεῖς προσωπικὰ θὰ ἀντέξουμε ὁ καθένας μας… καὶ τὸ βασικότερο ἀπ᾿ ὅλα, ὄχι σχῆμα λόγου, ζεῖ Θεός· κι ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀπὸ πάνω μας, τὴν Ὀρθοδοξία δὲν τὴν ἀφήνει, διότι εἶναι ὀρθὴ δόξα...
Οἱ τρόποι ἀντιδράσεως δὲν εἶναι πολλοί. Δύο εἶναι: Ἢ γονατίζεις καὶ προσεύχεσαι ἢ παίρνεις τὰ ὅπλα καὶ ἀρχίζεις καὶ πυροβολᾶς. Διαλέγετε καὶ παίρνετε…
–Ἐσεῖς τί ἐπιλέγετε ἀπὸ τὰ δύο αὐτά;
–Τὴν προσευχή!
...Ἔχουν προσπαθήσει πάρα πολλὰ χρόνια νὰ μοῦ ἀπαγορεύσουν νὰ μιλάω γιὰ τὴ Σμύρνη, γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο, γιὰ τὸ Μαρμαρωμένο Βασιλιά… Δηλαδὴ ἐνῶ κάποιος θὰ πίστευε ὅτι οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος βρίσκονται στὸ ἐξωτερικό, στὴν πραγματικότητα οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος εἶναι Ἕλληνες. Ἕλληνες καταστρέφουν τὴν Ἑλλάδα μας,ὄχι ξένοι…
–Τελευταία σας δουλειά… «Θέλω νά ᾿μαi πάντα μαζί σου»;
–«Θέλω νά ᾿μαι πάντα μαζί σου»… Βεβαίως ἐγώ… – καὶ ὅσοι μὲ γνωρίζουν καὶ ξέρουν τί ἐννοῶ μὲ τοὺς στίχους μου…
–Αὐτὸς μὲ τὸν ὁποῖο θέλω νά ᾿μαι πάντα μαζί, εἶναι ὁ Χριστός.
–«Ὑπάρχει κρίση ψυχῶν», ἐπισημάνατε πρόσφατα. Πῶς θεραπεύεται ἡ κρίση τῶν ψυχῶν κατὰ τὴ γνώμη σας, ὥστε νὰ ἀντιστραφεῖ τὸ κακὸ κλίμα;
–Ἕνας εἶναι ὁ τρόπος, ὅπως μιὰ εἶναι ἡ νύχτα, μιὰ ἡ ἡμέρα, μία ἡ γέννηση καὶ ἕνας ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός. Ὄχι ὡς φιλοσοφία ἢ θρησκεία, ἀλλὰ ὡς ἀπόλυτη, διαρκὴς καὶ σταθερὴ παρουσία δίπλα ἢ μέσα μας, τότε,τώρα καὶ γιὰ πάντα. Ἡ ἀγκαλιά, ποὺ ὅλα τὰ συγχωρεῖ καὶ πάντα περιμένει, δὲν κλείνει ποτέ.
Εὖγε στὸ μεγάλο συνθέτη! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄλλη, ἡ ἀληθινὴ Ἑλλάδα! Τὸ αὔριο, ἡ ἐλπίδα μας!

«Ο ΣΩΤΗΡ», 15 Οκτωβρίου 2011
www.orthodoxia-ellhnismos.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC