Αρχική > News > Προέλευση καί ἀντιμετώπιση λογισμῶν - 1ο μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Προέλευση καί ἀντιμετώπιση λογισμῶν - 1ο μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης"...Πάρα πολλοί ἄνθρωποι στήν ἐποχή μας βασανίζονται ἀπό τούς λογισμούς -καθώς κι ἀπό τίς λεγόμενες ἔμμονες ἰδέες- καί δέν ξέρουν πῶς νά τούς ἀντιμετωπίσουν. Οἱ λογισμοί ὄντως δέν ἀντιμετωπίζονται, ἄν δέν ἔχει κανείς τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἄν δέν ἔχει τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί δέν ἔχει ἕναν ἔμπειρο πνευματικό ὁδηγό, ὁ ὁποῖος θά τόν βοηθήσει νά ξεδιαλύνει αὐτά τά κουβάρια μέσα του..."

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC