Αρχική > News > Προσευχὴ γιὰ τὴν οἰκογένεια

Προσευχὴ γιὰ τὴν οἰκογένεια

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ὁ εὐλογημένος καρπὸς τῆς Παναγίας Μητρός σου, Σὺ ποὺ καταδέχτηκες νὰ γίνεις ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία τὴ δική μας καὶ μεγάλωσες καὶ ἀνατράφηκες μέσα σὲ οἰκογένεια εὐλογημένη καὶ ἁγία· Σὲ παρακαλοῦμε νὰ ἀκούσεις τὴ δέησή μας καὶ νὰ εὐλογήσεις καὶ τὴ δική μας οἰκογένεια.

Ἔλα, Κύριε, νὰ κατοικήσεις καὶ νὰ μείνεις μαζί μας. Ἐπιθυμοῦμε καὶ Σὲ παρακαλοῦμε, νὰ γίνεις Σὺ ὁ κηδεμόνας, ὁ σύντροφός μας, ὁ καλός μας σύμβουλος καὶ διδάσκαλος, ὁ παντοδύναμος προστάτης καὶ βοηθὸς καὶ ὁ ἰατρὸς τῶν ἀσθενειῶν μας.

Δῶσε, Κύριε, νὰ βασιλεύει στὸ σπίτι μας τὸ ἅγιο Θέλημά Σου. Χάρισέ μας τὴν ὁμόνοια, τὴν εἰρήνη, τὴν ἀγάπη, τὴν ἀμοιβαία ἀνοχὴ καὶ μακροθυμία, τὴν ἑνότητα, τὴν ὑπομονὴ καὶ κάθε ἀρετή. Χάριζέ μας τὰ ἀγαθά σου, τὰ πνευματικὰ καὶ τὰ ὑλικά. Θρέψε μας μὲ τὸ λόγο Σου καὶ τὰ ἅγια Μυστήριά Σου. Ἀξίωσέ μας μέρα καὶ νύχτα νὰ δοξάζουμε καὶ νὰ εὐλογοῦμε μὲ καρδιὰ γεμάτη εὐγνωμοσύνη τὸ ἅγιο ὅνομά Σου καὶ ὁδήγησε τὰ βήματά μας στὴν αἰώνια οἰκογένεια τῆς Βασιλείας Σου. Ἀμήν.

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC