Αρχική > News > Προσευχὴ στὸν Ἅγιο Πορφύριο. (Ἑνὸς πνευματικοῦ του παιδιοῦ)

Προσευχὴ στὸν Ἅγιο Πορφύριο. (Ἑνὸς πνευματικοῦ του παιδιοῦ)

Ἀγαπημένε μου Παππούλη. Ἅγιε πνευματικέ μου Πατέρα. Ξέρεις τώρα ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ εἶσαι πόσο εἰλικρινὰ σ᾿ ἀγαπῶ. Πολὺ ἀγάπησες, μοῦ λὲς στὴν ὑποθήκη ποὺ μοῦ ἄφησες, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Καλυβίτη καὶ ἔκανες πολλὲς προσευχὲς καὶ ἀγῶνες γιὰ νὰ τὸν μιμηθεῖς. Αὐτὸ σὲ βοήθησε πάρα πολὺ νὰ ἀγαπήσεις τὸ Θεὸ καὶ πέρασες ἐδῶ καλά, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ποὺ βρίσκεσαι τώρα ἀπολαμβάνεις τὴν αἰώνια τρυφὴ τοῦ Παραδείσου, τὸ ἀπρόσιτο φῶς τῆς Τρισηλίου θεότητος, εὐφραινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. Αὐτὲς τὶς προσευχὲς καὶ ἀγώνα κάνω κι ἐγώ, Παππούλη μου, γιὰ νὰ σὲ μιμηθῶ, ὅσο ζῶ ἐδῶ κάτω στὴ γῆ, ἀκολουθώντας τὰ ἴχνη σου, καὶ μὲ τὴ βοήθειά σου, ποὺ πάντοτε περίμενα καὶ τώρα ἀκόμα περισσότερο περιμένω, ἐλπίζω σὰν πνευματικό σου παιδὶ ποὺ εἶμαι, νὰ ἀγαπήσω καὶ ἐγὼ τὸ Θεό, ποὺ εἶναι τὸ πᾶν, γιὰ νὰ μὲ ἀξιώσει νὰ μπῶ καὶ ἐγὼ στὴν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία Του. Γιατὶ ἀπὸ ἐδῶ μοῦ λὲς ὅτι πρέπει νὰ ἀρχίσω. Μοῦ λές, Παππούλη μου, νὰ σὲ συγχωρέσω γιὰ ὅ,τι μὲ στενοχώρησες. Ἐγὼ τότε τί πρέπει νὰ πῶ γιὰ νὰ μὲ συγχωρέσεις, γιὰ τὶς τόσες ἀνυπακοὲς ποὺ ἔκανα σὲ σένα, ἢ τὶς τόσες στενοχώριες καὶ λύπες ποὺ σοῦ προξένησα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιδεινώνω τὴν εὔθραυστη ὑγεία σου, νὰ σοῦ προξενῶ πόνους διάφορους ποὺ οὔτε ὁ πιὸ σκληρὸς τιμωρὸς δὲν θὰ σοῦ τὶς προξενοῦσε. Σὲ παρακαλῶ, Παππούλη μου, δέξου αὐτὴ τὴν εἰλικρινὴ καὶ ταπεινὴ προσευχὴ ποὺ σοῦ κάνω, καὶ παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ μὲ συγχωρέσει γιὰ ὅσα δὲν σοῦ ἔχω ἐξομολογηθεῖ ἀκούσια, σὲ λόγια, σὲ πράξεις, στὴ διάνοιά μου, καὶ ἀξίωσέ με, ὅσο ζῶ ἐδῶ κάτω στὴ γῆ, νὰ πράττω πάντοτε τὸ θέλημά σου, ποὺ εἶναι καὶ θέλημα τοῦ Κυρίου μας, καὶ ἀξίωσέ με, διὰ τῶν εὐχῶν σου, μήπως, ἔστω καὶ τώρα, μπορέσω νὰ ἀγαπήσω καὶ ἐξιλεώσω τὸν Θεό, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα καὶ συγχρόνως στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμις καὶ ἡ τιμή, τώρα καὶ πάντοτε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν Γέροντα Πορφύριο» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

http://agapienxristou.blogspot.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC