Αρχική > News > Πρόγραμμα αναδόχων και παρανύμφων 2017

Πρόγραμμα αναδόχων και παρανύμφων 2017

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν 382, στὴν Ἀθήνα, λειτουργεῖ Σχολὴ καταρτίσεως Ἀναδόχων, Παρανύμφων καὶ Μελλονύμφων. Οἱ ὑποψήφιοι Ἀνάδοχοι καὶ Παράνυμφοι ποὺ πρόκειται νὰ τελέσουν τὰ μυστήρια Βαπτίσεως ἤ Γάμου στὸ ναό μας θὰ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ παρακολουθήσουν τὴ Σχολὴ αὐτὴ προκειμένου νὰ κατηχηθοῦν δεόντως γι’ αὐτὴν τὴν ἱερὴ διακονία ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀναλάβουν.

Ὡς ἐκ τούτου δύναται ὁ καθεὶς νὰ ἐπιλέξει μία ἐκ τῶν κατωτέρω ἡμερομηνιῶν, καὶ φυσικὰ καιρὸ πρὶν τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου προκειμένου ἡ προετοιμασία τους νὰ γίνεται κατὰ τὰ θέσμια καὶ τὶς Ἱερὲς Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Σὲ κάθε Ἀνάδοχο καὶ Παράνυμφο ποὺ θὰ τελέσει κάποιο ἀπὸ τὰ μυστήρια τοῦ Γάμου ἤ τῆς βαπτίσεως στὸ ναό μας τοὺς δίδεται ὡς εὐλογία ἕνα σχετικὸ μικρὸ βιβλίο γιὰ περαιτέρω καταρτισμό. Σὲ περίπτωση ἀναδόχου καλὸν θὰ εἶναι νὰ παρευρίσκονται στὸ μάθημα καὶ οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ. Σὲ περίπτωση παρανύμφου καλὸν θὰ εἶναι νὰ παρευρίσκονται καὶ οἱ μελλόνυμφοι.

Για να δείτε το πρόγραμμα καταρτίσεων Ἀναδόχων, Παρανύμφων καὶ Μελλονύμφων το 2017 πατήστε εδώ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC