Αρχική > News > Πρόσχωμεν...

Πρόσχωμεν...

"Πρόσχωμεν"! Ή συγκλονιστική προτροπή δεν είναι ανθρώπινη. Είναι προτροπή αρχαγγελική στην πιο κρίσιμη και δραματική ώρα του αγγελικού κόσμου. Τότε, όπου ο Εωσφόρος και το τάγμα του αποξενώθηκαν από τον Θεό και τα άλλα αγγελικά τάγματα, Μιχαήλ ο Αρχάγγελος φώναξε "πρόσχωμεν". Να προσέξουμε τι έπαθαν εκείνοι, που μέχρι τώρα ήταν μαζί μας, που μέχρι τώρα ήταν φως και έγιναν σκότος.

Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ συγκέντρωσε τους χορούς των Αγγέλων και ύμνησε με φωνή δυνατή τον Κύριο και είπε: "Πρόσχωμεν".

Αυτή τη Σύναξη των Αρχαγγέλων και των Αγγέλων τιμά και γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας, την αρχαγγελική προτροπή για προσοχή και ομόνοια και ένωση κάτω από τη σκέπη "Κυρίου Παντοκράτορος".

Πρόσχωμεν.

Να μη χάσουμε από τα μάτια μας το "Φως του κόσμου", το Χριστό. Να μη μας κυριέψει περηφάνεια εωσφορική, δαιμονική, και χάσουμε την πίστη μας και υψώσουμε τον εαυτό μας, όπως ο διάβολος, πάνω από τον Πανάγαθο Κύριο.

Πρόσχωμεν. Να φυλάξουμε με προσοχή το μοναδικό για τον καθένα μας δώρο, την πνευματική μας ελευθερία, που δεν προσκυνά άνθρωπο άλλα την πρώτη και μοναδική αγάπη την προσφέρει σ' Εκείνον.

Πρόσχωμεν. Αυτή την αρχαγγελική προτροπή επαναλαμβάνουμε με συναίσθηση και φόβο την ημέρα που εορτάζονται και τιμώνται οι άγιοι Άγγελοι.

Και υπεράνω όλων των ουρανίων ταγμάτων τιμώνται οι δύο αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, ως εξαίρετοι υπηρέτες και πιστοί αγγελιοφόροι του Θείου θελήματος.

Μάλιστα, όπως λέει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επειδή δύο είναι οι κυριότερες ενέργειες του αγίου Θεού, η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία, η κρίση και το έλεος, όπως λέει ο μέγας εκείνος ψαλμωδός, Βασιλεύς και Προφήτης, ο Δαβίδ• "έλεον και κρίσιν άσομαι σοι Κύριε" έρχεται να είναι ο μεν Αρχάγγελος Μιχαήλ όο εξαίρετος άγγελος της δικαιοσύνης του Θεού, ο δε Αρχάγγελος Γαβριήλ ο εξαίρετος άγγελος της ευσπλαχνίας του Θεού.

Τον Μιχαήλ μεταχειρίζεται ο Θεός για να παιδαγωγεί τους κακούς και να υπερασπίζεται τους καλούς. Στον Γαβριήλ εμπιστεύεται τον ευαγγελισμό της Παρθένου για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο.

Γι’ αυτό και από την αρχή δημιουργήθηκαν οι Άγγελοι. Να μας προστατεύουν, να μας οδηγούν στο Θειο θέλημα. Γι' αυτό και δόθηκε φύλακας άγγελος στον καθένα μας, οδηγός πιστός στο δρόμο του εξαγιασμού μας ώστε να κατορθώσει ο άνθρωπος ζωή "ισάγγελον". Να φτάσει ν' ανήκει στην ίδια "μία ποίμνη αγγέλων και ανθρώπων".

Γι' αυτό γιορτάζουμε τη Σύναξή τους. Γι' αυτό τιμούμε τους πρωτοστάτες Αρχαγγέλους, Μιχαήλ και Γαβριήλ, για να θυμίζουν την αγγελική παρουσία τους, την πιστότητά τους, το έργο τους να μεταφέρουν τις προσευχές και τις ικεσίες μας, τα μυστικά μας δάκρυα και τους κρυφούς καημούς μας στο θρόνο της Χάριτος. Και ακόμη για να μην τους λυπούμε, για να μην τους απομακρύνουμε με τις κακίες και τις αμαρτίες μας και χάνουμε τον πιο πιστό μας φίλο, συμπαραστάτη και συνήγορο.

Γι' αυτό με συνοχή και αγάπη επαναλαμβάνουμε την αρχαγγελική προτροπή:
"Πρόσχωμεν".

Περιοδικό «ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ν1ΚΗΝ», Νοέμβριος 2000.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC